Nu börjar det skönjas en desperation bakom de åtgärder man gör utifrån de styrandes sida – men det vilar ändå en logik bakom. En sådan desperat handling är att man vill förlänga pandemilagen från slutet av september till slutet av januari 2022. Därmed vill man tydligen helt slå ut möjligheten att man ska kunna fira 100-årsjubileet av den kvinnliga rösträtten som tillkom 1921. För med pandemilagen så inskränks två grundläggande demokratiska rättigheter – den om mötesfrihet och den om yttrandefrihet. Den sistnämnda är också hotad genom att MSB vill avknoppa en ny myndighet. Ett ”sanningsministerium” som ska förläggas till Karlstad..

Veckans coronanyheter
Denna remiss skrivs den 10 april. Då föreligger också samtidigt följande uppgifter.

Från Skåne rapporteras att flera som fick vaccin nu efter några månader ändå fått en Coronainfektion.

Från Läkemedelsverket kan man rapportera att åtminstone 145 personer har avlidit som en biverkan av Pfizers Comirnaty. (Veronica Arthurson)

I en del länder såsom Österrike och Belgien och tidigare Por