Nu börjar det skönjas en desperation bakom de åtgärder man gör utifrån de styrandes sida – men det vilar ändå en logik bakom. En sådan desperat handling är att man vill förlänga pandemilagen från slutet av september till slutet av januari 2022. Därmed vill man tydligen helt slå ut möjligheten att man ska kunna fira 100-årsjubileet av den kvinnliga rösträtten som tillkom 1921. För med pandemilagen så inskränks två grundläggande demokratiska rättigheter – den om mötesfrihet och den om yttrandefrihet. Den sistnämnda är också hotad genom att MSB vill avknoppa en ny myndighet. Ett ”sanningsministerium” som ska förläggas till Karlstad..

Veckans coronanyheter
Denna remiss skrivs den 10 april. Då föreligger också samtidigt följande uppgifter.

Från Skåne rapporteras att flera som fick vaccin nu efter några månader ändå fått en Coronainfektion.

Från Läkemedelsverket kan man rapportera att åtminstone 145 personer har avlidit som en biverkan av Pfizers Comirnaty. (Veronica Arthurson)

I en del länder såsom Österrike och Belgien och tidigare Portugal har man i deras konstitutionsdomstolar dömt ut lockdowns som åtgärd då den vilar på det forskningsfusk då PCR-metoden falskeligen antogs som instrument för att smittspåra. Pedagogiskt och bra beskrivet av Margareta Skantze på newsvoice.se 2 april.

Nu börjar också kraven strömma in från de personer som söker ersättning för biverkan av vaccinering. Långt över 100 sådana har kommit och de besvaras av Läkemedelsförsäkringens representant. Samma försäkring som med sina strikta regler enbart kunde betala ut ersättningar till knappt hälften av de som drabbades av narkolepsi när Pandemrix marknadsfördes som ett mirakelmedel mot svininfluensan. Detta trots att Lena Hallengren muntligen lovat att skattebetalarna ska stå för kostnaden. Den lag som ska reglera detta är dock ännu inte antagen och själv satt Lena Hallengren i förhör i Konstitutionsutskottet på fredagen. När vi efterlyser lagförslaget hos hennes pressekreterare blir vi utan svar. Vart tog den lagen vägen?

Lockdown saknar vetenskapligt stöd
Tillbaka till själva pandemilagens förlängning. Sedan den först antogs, och därmed var ett brott mot grundlagen, har det visat sig att nedstängningar av samhällen inte har fått något vetenskapligt stöd för någon effektivitet. Den nuvarande pandemilagen med strikta bestämmelser föreslår man ska gälla fram till den 2 maj. Ett datum valt så odemokratiskt som möjligt då man i Stockholm dagen före den 1 maj planerar för den största manifestationen någonsin för att Öppna Upp : Och för att försvara såväl Demokrati, Frihet och Sanning.

Landsstatistik
Sedan vi skrev vår förra remiss mot den förra pandemilagen har det inträffat flera märkliga händelser Exempelvis har enligt WHOs statistik och worldometers.info en andra våg slagit hårt i vissa länder, exempelvis Sverige, USA, Brasilien och Indien + många europeiska länder. Men det finns också markanta undantag. Här är ett urval av några länder- Det första talet är döda med covid 2020-07-01, den andra siffran totalt döda den 2021-04-09: USA: ( – , 573856) Brasilien: ( 60713 ,345287) Indien: ( 17848 , 167694 ) Tyskland: ( 9061 , 78473) , Italien : ( 34942 , 112861) Sverige: ( 5490 ,13595) Belgien: ( 9644 , 23348) Belarus, Vitryssland: ( 398 ,2324) Danmark: ( 605 ,2436) Norge: ( 250, 684) Syd-Korea: ( 282 , 1764) Kina: ( 4634 , 4636) Kuba: ( 86 , 443) Finland: ( 328 ,866) Tanzania: ( 21 , 21). Då det gäller sambandet mellan graden av nedstängning respektive dödlighet så existerar inte något sådant. Däremot finns det ett klart samband mellan de insatser som gjorts av sjukvården och vilka medel / metoder de tillämpat jämfört med graden av dödlighet. Här utmärker sig klart de länder där man tillåter alternativa metoder som inte faller inom ramen för den allopatiska tillämpningen. I Sverige följer man strikt ett skolmedicinskt paradigm Då blir också dödligheten hör. I de andra länderna som har en tillåtande medicinsk syn finns det faktiskt föredömen.

Myndigheterna mer styrda av industrin än folkets hälsa
Från vår utgångspunkt som är bevandrade i flera medicinska discipliner kan vi faktiskt fastslå att de åtgärder som utgått från de svenska myndigheterna som Socialstyrelsen, FHM och Läkemedelsverket så har deras företrädare långt mer varit företrädare för läkemedelsindustrins intressen än för folkhälsan. Detta manifesterar sig allra mest genom att de nästintill aldrig belyst det viktigaste försvaret vi har mot infektionssjukdomar faktiskt utgörs av det egna immunsystemet. Det finns flera olika metoder att optimera detsamma utöver att använda sig av vaccineringar. Dessa råd delade en av oss med sig redan den 22 mars.

1000 sidor forskning som hade minskat dödligheten
Gemensamt genomfördes efter bildandet av World Freedom Alliance den 30 november en överlämning av forskningsmaterial omfattande över 1000 sidor till såväl FHM som till Socialdepartementet. Detta material var granskat av de läkar- och forskargrupper som ingår i organisationen och bygger såväl på erfarenheter från de länder som lyckats bäst med att förvandla coronainfektionen till en behandlingsbar sjukdom där bara ett litet fåtal behöver dö, men också från många kliniska studier inom västvärlden. Vår förhoppning var att åstadkomma en dialog mellan oss och de i Sverige som ansvarade för den samhälleliga sidan.

Från officiellt samhälleligt håll erhölls knappast ens ett svar – mer än de poliser som var närvarande såg till att vi kunde sköta överlämningen utan störningar. De till och med visade vägen över övergångsställena.

Makten vänder medborgarinitiativ ryggen
Därmed har den svenska officiella politiken visat ett ansikte utåt som står i direkt motsättning till allt vad yttrandefrihet heter. Likadant har man exempelvis direkt misshandlat all den information som exempelvis insänts från eueeshealthcare under en följd av år och som belyst möjligheterna för en politik som skulle gynna folkhälsan.

Andra åtgärder i pandemilagens skugga
Om vi enbart stannar upp vid pandemilagen så innebär den också att riksdagen bemyndigat regeringen att utfärda ”undantagstillstånd” motiverat utifrån skräcken för en infektion vars verkliga farlighet man ganska snart insåg att den inte var så mycket värre än en säsongsinfluensa i dödlighet. Men den skräck som följde gjorde att man utförde flera åtgärder utöver nedstängningar. Man släppte på enorma ersättningar till de företag som drabbades. En skuldsättning som man sedan reglerade med en överenskommelse i Bryssel där de flesta Europas stater skuldsatte sig hos centralbankerna och deras relaterade affärsbanker. Även om detta inte var en åtgärd som direkt kan kopplas till coronan, använde sig en del i motiveringen till skuldsättningen av infektionen som en motivering. Men skuldsättningen som ska kvittas av skattebetalarna fram till 2058 innebär att man förskjuter makten från de nationella parlamenten till överstatliga och privata banker, också den egna rätten att välja de som ska utöva beskattningsrätten går om intet.

De senaste månadernas diskussioner om att införa vaccinationspass ska inte bara ses som ett sätt att locka folk till vaccinationerna. Det betyder också att man inför – helt i strid mot europadeklarationen – en ny uppdelning av människorna i landet. En form av modern apartheid.

Allt fler börjar debattera svagheterna
Men alla dessa helt avoga åtgärder har också fött ett motstånd. Intressegrupper bland läkare slår larm om att de vidtagna åtgärderna, och då speciellt de som pandemilagen föreskriver är kontraproduktiva.

Det vill säga att hälsoläget kan ytterligare förvärras. Utsatta grupper är ungdomar som får bristande kunskaper och missad skoltid. Ungdomar , speciellt i inomhusidrotter lägger av. Hela branscher inom restaurang- och nöjeslivet går bakåt med konkurser som hot, osv.

Upphäv pandemilagen
Därför är vårt remissvar mycket enkelt. Se till att Riksdagen med omedelbar verkan upphäver pandemilagen – annars gör folket det med en jättemanifestation den 1:a maj. Vi vill öppna upp för en riktig demokrati och en vision om ett bättre samhälle. Då skulle vi också kunna fira 100-årsjubileet för den kvinnliga rösträtten med rätta.

Vi vill avbryta den negativa spiral mot ett teknokratiskt, odemokratiskt samhälle såsom det bland annat har skildrats av Klaus Schwab i hans projektbeskrivning . ”The Great Reset”.

Logiken bakom kommer från samordnande centra
I inledningen funderade vi faktiskt över vilken logik som ligger bakom. Jo, den finns för det är i stort samma nya åtgärder som rullas ut över alla länder, med små undantag. Alltså kommer direktiven från en central överordnad internationell central. Det är knappast konspiratoriskt att slå fast den logiken. Men man reagerar olika på den rädslobringande information som samordnade gammelmedia, inklusive Sveriges statsägda radio och TV-kanaler bombarderar oss med. Samtidigt som samma media förtiger vissa fakta. Tvärtom verkar det som samma media försöker klistra etiketter på oss som verkligen går på djupet och söker sanningen. Ett sätt är att kalla oss för konspirationsteoretiker – ytterst för att slippa diskutera i sak – utan man minimerar den som försöker komma med fakta; vare sig det gäller behagliga sådana som verksamma immunstärkande medel som C- och D-vitamin tillsammans med mineralerna zink, selen och magnesium. Kommer man med fakta som visar på hur det finns klara samband mellan oerhört rika intressenter som Bill Gates och hans kopplingar till vaccinindustrin och WHO då tiger man. Likadant tiger man när internationellt kända virusforskare som Luc Montagnier drar slutsatsen att viruset är en laboratorieprodukt.

Tyskarna är vaccinerade mot diktaturer
Genom vårt internationella samarbete har vi lärt oss en sak. När samma inskränkningar av demokratin sker i Tyskland så verkar det som människorna där reagerar mycket mer kraftfullt och ger sig ut på gator och torg i hundratusental, medan man i Sverige kan räkna till något enstaka tusental, även om massmedia också förminskar detta till hundratal. Och när i Sverige polisen råkar pepparspraya sina kollegor, så utmålar samma press det som om de som manifesterar varit våldsamma. Vi tror att detta kan ha enkel förklaring. I Tyskland fick man under förra århundradet uppleva diktaturer på mycket nära håll. Befolkningen blev vaccinerad mot våldsregimer. När man nu känner och ser att makten på nytt försöker avlägsna demokratin och friheten stegvis; då känner man igen de tidiga tecknen. I Sverige är vi inte lika många som reagerat ännu.

Låt solens ljus ersätta pandemilagen
Men vi gör det med denna remiss; där vi istället för att tillstyrka en förlängning av pandemilagen så yrkar vi att de nuvarande pandemilag avslutas i god tid före 1:a Maj. Då kan alla medborgare tillsammans gå ut och demonstrera fullt lagligt för Frihet, Sanning och Demokrati. Det är dags att Öppna Sverige Nu, samtidigt som solen nu står allt högre på himlen och snart med sitt UV-ljus får oss att tillverka vårt egna D-vitamin.

För Frihet Sverige:
Maneka Helleberg
Marianne Liljeholt
Samuel Andreasson
Ingemar Ljungqvist
Monica Lindgren
Mikael Nordfors

Frihet Sveriges remissvar på pandemilagens förlängning

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här