Nu börjar det skönjas en desperation bakom de åtgärder man gör utifrån de styrandes sida – men det vilar ändå en logik bakom. En sådan desperat handling är att man vill förlänga pandemilagen från slutet av september till slutet av januari 2022. Därmed vill man tydligen helt slå ut möjligheten att man ska kunna fira 100-årsjubileet av den kvinnliga rösträtten som tillkom 1921. För med pandemilagen så inskränks två grundläggande demokratiska rättigheter – den om mötesfrihet och den om yttrandefrihet. Den sistnämnda är också hotad genom att MSB vill avknoppa en ny myndighet. Ett ”sanningsministerium” som ska förläggas till Karlstad..

Veckans coronanyheter
Denna remiss skrivs den 10 april. Då föreligger också samtidigt följande uppgifter.

Från Skåne rapporteras att flera som fick vaccin nu efter några månader ändå fått en Coronainfektion.

Från Läkemedelsverket kan man rapportera att åtminstone 145 personer har avlidit som en biverkan av Pfizers Comirnaty. (Veronica Arthurson)

I en del länder såsom Österrike och Belgien och tidigare Portugal har man i deras konstitutionsdomstolar dömt ut lockdowns som åtgärd då den vilar på det forskningsfusk då PCR-metoden falskeligen antogs som instrument för att smittspåra. Pedagogiskt och bra beskrivet av Margareta Skantze på newsvoice.se 2 april.

Nu börjar också kraven strömma in från de personer som söker ersättning för biverkan av vaccinering. Långt över 100 sådana har kommit och de besvaras av Läkemedelsförsäkringens representant. Samma försäkring som med sina strikta regler enbart kunde betala ut ersättningar till knappt hälften av de som drabbades av narkolepsi när Pandemrix marknadsfördes som ett mirakelmedel mot svininfluensan. Detta trots att Lena Hallengren muntligen lovat att skattebetalarna ska stå för kostnaden. Den lag som ska reglera detta är dock ännu inte antagen och själv satt Lena Hallengren i förhör i Konstitutionsutskottet på fredagen. När vi efterlyser lagförslaget hos hennes pressekreterare blir vi utan svar. Vart tog den lagen vägen?

Lockdown saknar vetenskapligt stöd
Tillbaka till själva pandemilagens förlängning. Sedan den först antogs, och därmed var ett brott mot grundlagen, har det visat sig att nedstängningar av samhällen inte har fått något vetenskapligt stöd för någon effektivitet. Den nuvarande pandemilagen med strikta bestämmelser föreslår man ska gälla fram till den 2 maj. Ett datum valt så odemokratiskt som möjligt då man i Stockholm dagen före den 1 maj planerar för den största manifestationen någonsin för att Öppna Upp : Och för att försvara såväl Demokrati, Frihet och Sanning.

Landsstatistik
Sedan vi skrev vår förra remiss mot den förra pandemilagen har det inträffat flera märkliga händelser Exempelvis har enligt WHOs statistik och worldometers.info en andra våg slagit hårt i vissa länder, exempelvis Sverige, USA, Brasilien och Indien + många europeiska länder. Men det finns också markanta undantag. Här är ett urval av några länder- Det första talet är döda med covid 2020-07-01, den andra siffran totalt döda den 2021-04-09: USA: ( – , 573856) Brasilien: ( 60713 ,345287) Indien: ( 17848 , 167694 ) Tyskland: ( 9061 , 78473) , Italien : ( 34942 , 112861) Sverige: ( 5490 ,13595) Belgien: ( 9644 , 23348) Belarus, Vitryssland: ( 398 ,2324) Danmark: ( 605 ,2436) Norge: ( 250, 684) Syd-Korea: ( 282 , 1764) Kina: ( 4634 , 4636) Kuba: ( 86 , 443) Finland: ( 328 ,866) Tanzania: ( 21 , 21). Då det gäller sambandet mellan graden av nedstängning respektive dödlighet så existerar inte något sådant. Däremot finns det ett klart samband mellan de insatser som gjorts av sjukvården och vilka medel / metoder de tillämpat jämfört med graden av dödlighet. Här utmärker sig klart de länder där man tillåter alternativa metoder som inte faller inom ramen för den allopatiska tillämpningen. I Sverige följer man strikt ett skolmedicinskt paradigm Då blir också dödligheten hör. I de andra länderna som har en tillåtande medicinsk syn finns det faktiskt föredömen.

Myndigheterna mer styrda av industrin än folkets hälsa
Från vår utgångspunkt som är bevandrade i flera medicinska discipliner kan vi faktiskt fastslå att de åtgärder som utgått från de svenska myndigheterna som Socialstyrelsen, FHM och Läkemedelsverket så har deras företrädare långt mer varit företrädare för läkemedelsindustrins intressen än för folkhälsan. Detta manifesterar sig allra mest genom att de nästintill aldrig belyst det viktigaste försvaret vi har mot infektionssjukdomar faktiskt utgörs av det egna immunsystemet. Det finns flera olika metoder att optimera detsamma utöver att använda sig av vaccineringar. Dessa råd delade en av oss med sig redan den 22 mars.

1000 sidor forskning som hade minskat dödligheten
Gemensamt genomfördes efter bildandet av World Freedom Alliance den 30 november en överlämning av forskningsmaterial omfattande över 1000 sidor till såväl FHM som till Socialdepartementet. Detta material var granskat av de läkar- och forskargrupper som ingår i organisationen och bygger såväl på erfarenheter från de länder som lyckats bäst med att förvandla coronainfektionen till en behandlingsbar sjukdom där bara ett litet fåtal behöver dö, men också från många kliniska studier inom västvärlden. Vår förhoppning var att åstadkomma en dialog mellan oss och de i Sverige som ansvarade