Om någon sa till dig att 26 personer äger en femtedel av jordens landyta och att 1 person äger en sjättedel av världen skulle du förmodligen titta skeptiskt på vederbörande och sen skaka på huvudet. Om de dessutom påstod att under större delen av de senaste 8 000 åren har mindre än 1 procent av världens befolkning ägt all mark på jorden och att än idag äger 85 procent av mänskligheten fortfarande ingen skulle du nog undra om personen skojade. När du har läst den här artikeln kommer du att veta bättre. Istället kommer den personen troligen att göra dig upprörd eftersom allt det ovan beskrivna dessvärre är empiriska fakta som då har bevisats.

I tidigare artiklar har jag redogjort för tesen att den världsbild vi matats med till stor del är manipulerad och lögnaktig samt att en hänsynslös elit under lång tid utnyttjat och sugit ut resten av oss och lyckats med tricket att skapa illusionen att vi är fria när vi i själva verket fungerat/fungerar som energiresurser och ”boskap” eliten anser sig äga. Via våld och manipulation har en relativt liten klick makthannar, (samt en och annan kvinna), genom historien tillskansat sig makten över jordens landarealer och i egenskap av ”Guds utvalda” legaliserat anspråken på mark, djur och människor.

Man har sen lyckats inbilla folk att de inte har någon som helst naturlig rätt till mark, dryck och föda, utan att detta är något de måste hyra eller köpa från dem vars förfäder tidigare har gjort anspråk på, det vill säga stulit, naturresurserna. Basen till det som presenteras här bygger på den första fullständiga kartläggningen av jordens mark och territorier och dess ägare samt redogörelser från FN-rapporter och insiders om vilka som äger och styr världen.

Kevin Cahill är medlem av The Royal Historical Society, The Royal Geographical Society och former Assistent of British House of Lords i England. I boken ”Who Owns The World”, den första fullständiga kartläggningen av jordens mark och territorier, bevisar han att världen kontrolleras och bokstavligt talat ägs av en liten elit. ”Jag begriper inte varför ingen har gjort en sån här undersökning tidigare”, säger Cahill, vars omfattande studie visar att 60 procent av all odlingsbar mark i Europa ägs av bara 0,3 procent av dess befolkning, 1/5 del av jordens landyta ägs av 26 personer, 1/6 del ägs av en enda person, endast 15 procent av jordens befolkning tillhör de som lagligen äger mark och 41 procent av världens landyta ägs av en procent av jordens befolkning. Detta är fullkomligt svindlande siffror som visar på den groteska ojämlikhet som tyvärr fortfarande råder på jorden.

”De som äger mest och är rikast i Europa erhåller dessutom högst EU-bidrag”, förklarar Cahill som i inledningen till en av de mest briljanta och chockerande föreläsningar som hörts inför en grupp akademiker på Region of the Royal Society of Arts sa:

”Jag trodde att jag förstod världen ganska bra. Jag är högt utbildad och jag brukade åka jorden runt tre gånger om året. När jag började med den här boken upptäckte jag att min okunnighet var gränslös.”

Låt oss nu titta på en del av de fakta som Cahill presenterar i sin bok och under föreläsningen:

Jordens landyta utgör cirka trettio procent av hela planeten och omfattar runt trettiosextusen åttahundra miljoner hektar mark. För att få en uppfattning om vad en hektar är, för de som inte vet, så utgör en genomsnittlig fotbollsplan oftast mellan 0,7 och 1 hektar. Idag bor det cirka 6,9 miljarder människor i världen. Det innebär att det finns hela 5,3 hektar för varje människa på jorden konstaterar Cahill: ”Påståendet att vi lever på en trångbodd och överbefolkad planet är det värsta nonsens som har yttrats”.

Problemet är markägarkoncentrationen och att vi har skapat ett system som bygger på ständig tillväxt på ett begränsat ekologiskt system. Det finns både utrymme och föda för alla men det nuvarande systemet bygger på kortsiktig vinstmaximering av en elit som ockuperat jorden och skapat lidande och miljöförstöring.

Den största landägaren på planeten är drottning Elizabeth av Storbritannien, som äger all mark i 32 länder. Det innebär att hon kan göra anspråk på ofattbara 27 miljoner km² mark! På andra plats hittar vi Saudiarabiens kung Abdullah och på tredje så finner vi påven Benedictus XVI då Vatikanen gör anspråk på landägande i hela 132 länder. Precis som i drottning Elisabeths fall är det juridiskt sett påven själv som äger marken, och vi talar bokstavligt här, inte symboliskt, som man skulle kunna tro.

Det enda land där markägande klart definierats tillhöra den som köpt den är USA, på nästan alla andra ställen i världen, med några få undantag, är markägande för gemene man oftast inte strikt juridiskt legalt i lagens mening. Kevin Cahill förklarar:

”De flesta känner inte till det här och det beror på att makthavarna inte VILL att de ska veta det. I princip har vi haft ett feodalt styre på jorden de senaste 10 000 åren och inte mycket har förändrats sedan medeltiden.”

Ägarna av mark har varit och är kungar, drottningar, aristokrater, religiösa institutioner och mer eller mindre feodala stater. De som tror sig vara ägare av mark är i själva verket ofta bara hyresgäster till de verkliga ägarna genom en både outtalad och omedveten överenskommelse. Om du tror något annat så försök bygga vad du vill på din mark eller göra anspråk på eventuella fyndigheter när du gräver i den. Du kan vara förvissad om att få påhälsning av myndigheterna.

Strikt räknat ser listan i Cahills bok om vilka som äger marken i världen ut så här:

1. Drottning Elisabeth II äger 2 670 miljoner hektar
2, Kung Abdullah av Saudiarabien äger 223 miljoner hektar
3. Kung Bhumibol av Thailand äger 50 miljoner hektar
4. Kung Mohammed IV av Morocco äger 45 miljoner hektar
5. Sultan Quaboos av Oman äger 30 miljoner hektar

Att påven inte är med på listan beror att Påvens/Vatikanens ägande i Sydamerika till vissa delar är dolt. Cahill uppskattar att dess ägande uppgår till cirka 177 miljoner hektar men juridiskt klockar de inte in före damen och herrarna ovan. Dock gör Vatikanen alltså anspråk på landägande i 132 länder. Enligt katolska kyrkans egen doktrin äger dock påven HELA världen i egenskap av företrädare för den ”rättmätige ägaren”, guds son.

Största landägaren bland stater är Ryssland som gick från kommunistdiktatur till oligarkiskt feodalstyre efter murens fall, därefter följer kommunist/kapitalist-diktaturen Kina. Cahill förklarar att genom hela mänsklighetens historia så har välstånd varit starkt knutit till landägande, vilket inneburit beroende och fattigdom för de som inte ägt mark.

Kevin Cahill hävdar att en jämnare markfördelning skulle lösa fattigdomsfrågan och förklarar att markägande för med sig en fundamental rätt till råvarutillgångar, agrar avkastning samt säkrar en plats att bo på. De flesta fattiga har dock inte ens kommit så långt att de arrenderar än mindre äger något förklarar han:

”Det finns ett absolut samband mellan att inte äga mark och fattigdom och det finns ett lika stort samband mellan markägande och välstånd.”

FN:s ”World Institute for Development Economics Research of the United Nations University” visade i en rapport att välståndet i världen är kraftigt koncentrerat till Nordamerika, Europa och höginkomstländerna i Asien som kollektivt samlar nästan 90procent av världens välstånd.

Rapporten visade även att år 2000 så utnyttjade USA:s befolkning, som utgör 4,7 procent av världen, 32.6 procent av jordens tillgångar och att en elit på en procent äger över 40 procent av världens tillgångar. Studien avslöjade att tio procent äger cirka 85 procent av tillgångarna i världen och att mer än hälften av världens nettoförmögenheter kontrolleras av två procent, medan halva jordens befolkning delar på en procent.

Chefen för studien gjorde jämförelsen att om världens befolkning skulle vara tio personer och en ägde 99 dollar så skulle resten få dela på en dollar.

I boken ”Fritt fall” från 2011 berättar Nobelpristagaren och förre Chefsekonomen på Världsbanken, professor Joseph Stiglitz, som tidigare avslöjat hur Världsbanken suger ut tredje världen och andra länder, om hur de som förorsakade börskraschen 2008 inte bara kom undan utan dessutom kunde behålla pengarna. Avregleringen av marknaden flyttade pengar från de fattiga till de rika, menar Stiglitz.

I boken ”Superclass” från 2009 avslöjade insidern David Rothkopf, vice handelsminister under president Clinton och före detta chef för Kissinger Associates, att världen styrs av en elit på bara 6 000 personer: Ledarna inom affärs- och finansområdena är en elit inom eliten säger Rothkopf, som själv tillhör de 6000. I boken säger Rothkopf bland annat följande:

”En superklass av oåtkomliga, internationella magnater och relativt få politiker och religiösa ledare innehar det verkliga inflytandet över världens utveckling. Att en sådan grupp existerar är odiskutabelt. Deras makt och rikedom saknar motsvarighet i världshistorien. Marknaden har inget samvete och skulle hellre lämna de sjuka, outbildade och åldrande bakom sig.

Marknaden söker effektivitet och det innebär ofta befästande av resurser, makt och avsevärt mänskligt lidande. Löftet om himmelska gåvor har genom historien hjälpt prästerskapet och den politiska eliten att samarbeta för att saluföra stabilitet till priset av ett vida spritt lidande bland de fattiga.

Den bästa vägen att bli medlem av en dominerande elit varit att vara barn till föregående generations eliter. Barn som uppfostrats i en atmosfär av makt utbildas i dess utövande på sätt som andra inte kan. De får lära sig knep och slagord för att vinna folkets gillande och samarbete. De ärver nätverk av kontakter och anställda som kan bistå dem i ett system som hjälpt till att producera och bevara denna klasstruktur sedan tidernas begynnelse.”

Källor:
Fritt fall : de fria marknaderna och världsekonomins kris av Joseph E. Stiglitz
Superclass – The Global Power Elite and the World They Are Making av David Rothkopf

Artikel skriven av Michael Delavante

Originalartikel

3 KOMMENTARER

 1. Skulle vara härligt om man kunde ta upp sanningen i detta landet utan att mosa den viktigaste komponenten av alla, Gud. Ja jag sa det förbjudna ordet.

  Man ska vara försiktig tror jag med att dra allting över en kam. Släng inte ut bebisen med dopvattnet.

  Genom att ta bort Jesus och Gud ur bilden lämnar man en farlig lucka som kan fyllas av säg, NWO religionen. New Age rörelsen som tyvärr har starkt fäste inom den svenska så kallade sanningsrörelsen. Med löftet om att du är Gud.

  David Icke som är en stark new age förespråkare och Maxwell erkänner ju själva att de är kontaktade av andar som har en stark ”ondskefull närvaro”. Och David Icke försöker svartmåla Jesus genom att påstå att allt handlar om soldyrkan när Bibeln fördömer just detta.

  Gud är inte katolska kyrkan, svenska kyrkan eller någon religion eller någon påve heller.

  Så mycket sanning i artikeln, ingen fråga om det, men som vanligt mosar man den viktigaste komponenten av alla och har egentligen därmed ingen sanning alls.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här