Studier visar att genetiskt modifierad mat och ingredienser är skadliga för människors hälsa. Flertalet rapporter tyder på att Vita Husets måltider är ekologiska. Michelle Obamas utgivna bok med titeln ”American Grown” är historien om hur Vita husets egna köksträdgård och andra gårdar över hela USA visar president familjens åtagande i ekologisk, ”icke GMO”-mat i deras personliga diet. Men vad de vill att resten av USA ska äta är en helt annan historia, speciellt om Hillary Clinton blir vald till president november 2016.

Under en bioteknikkonferens (juli 2014), ska Hillary allmänt ha stött GMO och sagt; ”Jag stödjer användningen av frön och produkter som har visat banrekord”. Hon attackerade GMO-kritiker genom att lägga till att det finns en stor klyfta mellan fakta och perception.

Även familjen Clinton och Bush åt ekologisk mat. Walter Scheib var vita husets huvudkock mellan åren 1994-2005. Han hade den professionella utmaningen att uppfylla Hillary Clintons krav i att laga en modern näringsfull amerikansk mat till det Vita Huset. Nästan all mat var från lokala odlare och leverantörer. De använde en liten hustaksträdgård för att producera odling fri från bekämpningsmedel och gödningsmedel. Den ekologiska maten var en prioritering.

De främsta familjerna fortsätter att erhålla hälsosam mat fri från bekämpningsmedel (GMO) medan de uppmuntrar och främjar ”frankenmat” som är skadligt för människors hälsa för Monsanto och andra bioteknikjättar.  År 2014, sade Organic Consumers Union biträdande direktör Katherine Paul, ”Om Hillary Clinton planerar att bli vald till vita huset i 2016, måste hon tänka väldigt noga om att stöda ett livsmedel och jordbrukssystem som har visat sig vara skadligt för folkhälsan. Hennes syn är inte annorlunda från de tidigare administratörerna, inkluderat Bush (II), Clinton, Bush (I) och Regan-administrationen, och de är tagna direkt från Bioteknikindustrins omtalande punkter.”

Hillarys bioteknik- och jordbrukskopplingar kom till ytan 1980,  då hon jobbade som advokat på Rose advokatbyrå. Monsanto och Tyson Foods var klienter. Hillary som landets sekreterare, hade hennes Statsdepartement insatt på att starkt pressa andra länder till att använda GMO. Skattepengar användes till att främja och stödja dem över hela världen. Stora lögner spreds och svåra sanningar undanhölls. Viktiga samtalsämnen angående industri ersatte prioriteringen av livsmedelssäkerhet.  Den 17 Maj,  sade Washington Times att Hillary Clintons bioteknik- och jordbrukskopplingar gjort henne förtjänt av smeknamnet ”Brud av Frankenmat”

I debatten om GMO, ska fru Clinton konsekvent tagit ställning med kemiföretagen, sade WT.  Monsanto gav Clinton bidrag på en halv till en miljon dollar – en stor Dow Chemical från ett till fem miljoner dollar, enligt Bill, Hillary & Chelsea Clinton stiftelsens redovisningar.

Flertalet företags jättar bidrog med stora summor. De förväntas generöst donera till Hillarys president kampanj. Hon valde Monsantos långtids-lobbyist Jerry Crawford att stå som hennes rådgivare ”ready for Hillary” superpolitiska aktionskommitté. Han har tidigare arbetat för Bill Clinton, Al Gore och John Kerry.  Han är involverad i den juridiska kampen mot småbrukare – för att skydda Monsatos intresse av utsäde.  Hillary har under sin yrkeskarriär, speciellt inom politik och som first lady, funnit sig på fel sida gällande de viktigaste frågorna så som – hälsovård, livsmedelssäkerhet och främjandet av krig över fred och stabilitet. Det är ingen tillfällighet att hon och Bill blev superrika efter att ha lämnat vita huset år 2001. Finansiella upptäckter visar att de tjänade över 163 miljoner dollar från 2001-2012 inkluderat Hillarys år som senator i New York och statssekreterare. I olika tal framförda sen Januari 2014, har de tjänat ihop mer än 25 miljoner dollar. Hillary tjänade över fem miljoner dollar på hennes memoar, ”Hard Choices” från 2014. Hennes stiftelse tog pengar Saudiarabien och Ukraina. Mer än ett dussin personer utländskt inflytande bidrog med stora donationer efter att Clinton blev statssekreterare år 2009.  Som en aspirerande presidentkandidat, hävdar kritiker att  allvarliga intressekonflikter kan uppstå om det accepteras miljoner av dollar från utländska regeringar, som Hillary kommer att ha direkt kontakt och handel med ifall hon blir vald. Federala lagar förbjuder regeringar, företag, individer och grupper från att bidra till USA:s politiska kampanjer.

 

Originalartikel: globalresearch.ca