Många forskare är överens om att de låga halterna av magnesium i dagens mat är en utav de stora bovarna bakom både fysisk och psykisk ohälsa. Även om du äter en varierad kost är det inte säkert att du får i dig de mängder som behövs för att din kropp ska fungera optimalt.

Mineralämnet finns överallt – i jorden, havet, växter, djur och människor. Människokroppens magnesium finns främst i skelettet men även i muskler, mjuka vävnader och vätskor. Faktum är att varje cell i din kropp innehåller magnesium och behöver således detta viktiga mineralämne för att alls fungera. Magnesium har en roll att spela i mer än 600 olika kemiska reaktioner i kroppen, bland annat vid –

  • omvandlingen av mat till energi,
  • skapandet av nya proteiner,
  • regleringen av signalsubstanser i hjärnan och nervsystemet,
  • skapande och reparation av DNA och RNA,
  • musklernas sammandragning och avslappning.

Omfattande forskning som gjorts i USA och Europa pekar dessvärre på att ungefär hälften av amerikanerna och européerna får i sig mindre än den rekommenderade dagliga dosen av detta livsviktiga mineralämne. Brist på magnesium utmynnar i bland annat trötthet, sömnsvårigheter, ångest, stress, högt blodtryck, muskelkramp och darrningar.

Läs mer på nyadagbladet.se