Det grundläggande i Rockefellers strategi för vinstmaximering var att först och främst eliminera all konkurrens och att välja en stor marknad och se till att få en global dominerande position på den marknaden. Den strategin har rader av dagens hypermiljardärer tagit efter vilket förklarar deras stora framgångar. De två mest lysande exemplen i dagens världsekonomi är Microsoft och Amazon.

Den som tagit över Rockefellers huvudroll inom det medicinindustriella komplexet är Microsoftgrundaren Bill Gates som med sin enorma förmögenhet likt en bläckfisk skaffat si