”Kontrollera olja och du kontrollerar länder”, sa USA:s utrikesminister Henry Kissinger på 1970-talet. ”Kontrollera mat och du kontrollerar människorna”

Global matdominans har nästan åstadkommits, genom att minska frövariationen genom GMO (genetiskt modifierade) fröer som distribueras bara av ett fåtal transnationella företag. Men denna agenda har implementerats med stor kostnad för vår hälsa; och om det Trans-Pacifiska Partnerskapet (Trans-Pacific Partnership , TPP) går igenom, kommer kontrollen av inte bara vår mat utan vår hälsa, vår miljö och vårt finansiella system att vara i transnationella företags händer.

Profit före befolkningar
Genteknik har gjort det möjligt att äga de fröer som världens mattillgång beror av. ”Terminator”-gener gör det möjligt att producera sterila fröer, genom att använda en syntetisk kemisk katalysator med det passande namnet ”Traitor” (förrädare) som skapar sterilitet i fröerna. Bönderna måste därför köpa fröer från patentägarna år efter år. För att täcka dessa kostnader höjs matpriserna, men det skadar mycket mer än bara plånboken.

Enligt en intervju i tidningen Acres USA med växtpatologen Don Huber, professor emeritus från Purdue universitet står två modifierade egenskaper för praktiskt taget alla modifierade grödor som odlas i världen idag. En rör motståndskraft mot insekter. Den andra mer oroande modifikationen rör okänsligheten mot glyfosat-baserade växtgifter. Det vanligaste namnet på glyfosatgifterna är Roundup efter den bästsäljande produkten från Monsanto vid det namnet, och de förgiftar allting i sin väg förutom växter som är genetiskt modifierade att motstå dem.

Glyfosfat-baserade växtgifter är numer de mest använda växtgifterna i världen. Glyfosat är en essentiell partner till GMO:er som är det största affärsområdet för den blomstrande bioteknik-industrin. Glyfosat är ett ”bredspektrum”-växtgift som förstör urskiljningslöst, inte genom att döda oönskade växter direkt utan genom att förhindra åtkomsten till livsnödvändiga näringsämnen.

På grund av sättet som giftet fungerar, har det sålts som en relativt god ersättare till de tidigare katastrofala dioxin-baserade växtgifterna. En stor mängd experimentell data har dock visat att glyfosater och GMO-maten som följer dem hotar hälsan. Vad som förvärrar risken är giftigheten hos de ”overksamma” ingredienser som används för att göra glyfosat mer kraftfullt. Forskare har exempelvis funnit att en produkt för att minska ytspänningen, POEA, kan döda mänskliga celler, särskilt celler i embryon, moderkaka och navelsträng. Dessa risker har dock ignorerats totalt.

Det utbredda användandet av GMO-mat och glyfosat-växtgifter är en delförklaring till anomalin att USA lägger över två gånger så mycket per capita på sjukvård som genomsnittet bland I-länderna och ändå hamnar långt nere på rankingen över världens hälsosammaste befolkningar. WHO rankade USA lägst av 17 I-länder vad gäller generell hälsa.

Sextio till sjuttio procent av maten i USA:s stormarknader är numer genetiskt modifierad. Som motpol kan nämnas att åtminstone 26 andra länder – inklusive Schweiz, Australien, Österrike, Kina, Indien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Luxemburg, Grekland, Bulgarien, Polen, Italien, Mexiko och Ryssland – helt eller delvis har förbjudit GMO, och kraftiga restriktioner mot GMO finns i ytterligare sextio länder.

Ett förbud mot GMO och glyfosat-användande skulle vara ett stort steg för att förbättra amerikanernas hälsa. Det Trans-Pacifiska Partnerskapet, ett globalt handelsavtal som Obama-administrationen vill ge Fast Track-status, skulle blockera den sortens orsaksbaserade insatser mot hälsokrisen.

Roundups lömska effekter
Roundup-motståndskraftiga grödor undviker att dödas av glyfosat, men de undviker inte att absorbera det. Växtgift-toleranta grödor har markant högre nivåer av växtgiftrester än andra grödor. Faktum är att många länder har tvingats höja sina gränsvärden – upp till 50 gånger – för att klara av introduktionen av GM-grödor. I EU kommer resterna att öka 100-150 gånger om ett nytt förslag från Monsanto går igenom. Samtidigt har växtgift-toleranta ”super-ogräs” anpassat sig till kemikalien vilket gör att ännu högre giftdoser och nya giftiga kemikalier krävs för att döda dem.

Mänskliga enzymer påverkas på samma sätt som växternas enzymer: kemikalien blockerar upptaget av mangan och andra essentiella mineraler. Utan dessa mineraler kan vi inte smälta maten. Detta är en delförklaring till den epidemiska fetman i USA. Folk äter och äter för att försöka få i sig de näringsämnen som helt enkelt inte finns tillgängliga i deras mat.

Forskarna Samsell och Seniff
presenterar i tidskriften Biosemiotic Entropy: Disorder, Disease, and Mortality (april 2013) att:

Glyfosats påverkan på cytokrom P450 (CYP) enzymer är en ofta förbisedd komponent vad gäller dess giftighet för däggdjur. CYP-enzymer spelar en viktig roll i biologin…. Deras negativa inverkan på kroppen är lömsk och manifesterar sig långsamt över tid när inflammation skadar cellsystem i hela kroppen. Konsekvenserna är de sjukdomar och tillstånd vi associerar med en västerländsk diet, och inkluderar matsmältningsproblem, fetma, diabetes, hjärtsjukdom, depression, autism, infertilitet, cancer och Alzheimers.

Fler än 40 sjukdomar har kopplats ihop med glyfosat-användning och antalet ökar. I september 2013 publicerade National University i Rio Cuarto, Argentina forskning som visar att glyfosat påskyndar tillväxten hos svamp som producerar aflatoxin B1, en av de mest cancerogena substanserna. En läkare från Chaco, Argentina sa till Associated Press att ”vi har gått från en ganska frisk befolkning till en med en hög förekomst av cancer, fosterdefekter och sjukdomar vi sällan sett tidigare” Svamptillväxt har ökat kraftigt i de amerikanska majsodlingarna.

Glyfosat har också gjort kraftig skada på miljön. I en rapport från oktober 2012 av the Institute of Science in Society kan man läsa att:

”Jordbruksindustrin påstår att glyfosat och glyfosat-toleranta grödor kommer att öka avkastningen, öka böndernas vinster och hjälpa miljön genom att minska användandet av växtgifter. Verkligheten är precis tvärtom… Bevisen indikerar att glyfosatbaserade växtgifter och glyfosat-toleranta grödor har haft långtgående negativa effekter, inklusive glyfosatresistenta superogräs, elakartade växt- (och nya boskaps-) smittoämnen, reducerad grödohälsa och skörd, skada på annat än det avsedda, från insekter till amfibier och boskap, såväl som minskad fertilitet i jorden.”

Politik vinner över forskning
I ljuset av dessa negativa aspekter kan man fråga sig varför Washington och EU-kommissionen fortsätter att sälja in glyfosat som säkert. Kritiker pekar på slapp lagstiftning, kraftig påverkan av företagslobbyister, och en politisk agenda som har mer att göra med makt och kontroll än med att skydda befolkningens hälsa.

I den revolutionerande boken från 2007, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (sv: Förstörelsens fröer: Den dolda planen för genetisk manipulering), skriver William Engdahl att global kontroll av mat och befolkningsminskning blev USA:s strategiska policy under ledning av Rockefellers skyddsling Henry Kissinger. Tillsammans med oljebasrad geopolitik skulle dessa utgöra ”lösningen” mot hotet mot USA:s globala makt och tillgång på billiga råvaror från tredje världen. I linje med denna agenda har USA:s regering visat extrem partiskhet gentemot den biotekniska jordbruksindustrin, och valt ett system där industrin ”självvalt” reglerar sig själv. Genetiskt modifierad mat anses som ”naturliga tillsatser” som inte behöver någon speciell testning.

Jeffrey M. Smith, verkställande direktör för Institute for Reponsible Technology (sv: institutet för ansvarsfull teknologi) bekräftar att den amerikanska mat- och läkemedelsadministrationens policy tillåter genteknikföretag att själva bestämma om deras mat är säker. Att tillhandahålla data är helt valfritt. Hans slutsats är:

”I det kritiska området matsäkerhetsforskning står gentekniksindustrin helt utan ansvar, standarder eller granskning. De har gjort dålig vetenskap till vetenskap.”

Oavsett om befolkningsminskning var en medveten del av planen har det utbredda användandet av GMO och glyfosat haft det resultatet. De endokrin-störande egenskaperna hos glyfosat har kopplats till infertilitet, missfall, födelsedefekter och avstannad sexuell utveckling. I ryska experiment där djur gavs genetiskt modifierad soja, blev djuren sterila efter tre generationer. Enorma arealer boskapsjord förstörs systematiskt genom att döda de nyttiga mikroorganismer som hjälper växternas rötter att ta upp näring från jorden.

I Gary Nulls ögonöppnande dokumentär Seeds of Death: Unveiling the Lies of GMOs (sv: Dödens fröer: Lögnerna om GMO avslöjade) varnar Dr Bruce Lipton oss för att ”vi leder världen mot en sjätte massutrotning av planetens liv… Mänskligt beteende underminerar livets nät.”

TPP och internationell företagskontroll
Allt eftersom de förödande slutsatserna från dessa och andra forskare börjar öppna folks ögon för farorna med Roundup och GMO-mat, arbetar de transnationella företagen febrilt med Obama-administrationen för att fast-tracka det Trans-Pacifiska Partnerskapet, ett handelsavtal som syftar till att frånta regeringar makten att reglera transnationella företags aktiviteter. Förhandlingar har hållits hemliga för kongressen men inte för företagsrådgivare där i stället 600 av dessa har konsulterats och känner till detaljerna. Enligt Barbara Chicherio i Nation of Change:

”Det Trans-Pacifiska Partnerskapet (TPP) har potentialen att bli det största regionala frihandelsavtalet i historien….

Den huvudsakliga amerikanska förhandlaren för jordbruksfrågor är den tidigare Monsanto-lobbyisten Islam Siddique. Om TPP ratificeras kommer detta att innebära hårda regler som ger multinationella företag en hittills unik rättighet att kräva skattepengar som kompensation för regler som företagen anser hindra deras profit.

…De är försiktiga när de skapar TPP för att garantera att invånarna i de berörda länderna inte ska ha någon kontroll över matsäkerhet, vad de kommer att äta, var det har växt, villkoren för ur maten odlas och användandet av växt- och djurgifter.”

Matsäkerhet är bara en av många rättigheter och skydd som riskerar att falla för detta supervapen, kontrollerat av internationella företag. I en intervju på The Real News Network kallade Kevin Zeese TPP för ”NAFTA on steroids” och ”en global företagskupp”. Han varnade oss:

”Oavsett vilken fråga du bryr dig om – om de är löner, jobb, miljöskydd…så kommer detta att påverka den…..

Om ett land tar ett steg för att reglera den finansiella industrin eller skapa en statlig bank för att tillvarata det allmänna intresset, så kan landet bli stämt….”

Återvändo till naturen är inte försent
Det finns ett säkrare, vettigare, jordvänligare sätt att föda nationer. Medan Monsanto och amerikanska lagstiftare tvingar på GM-grödor på amerikanska familjer visar ryska familjer vad som kan göras med permakulturella metoder på enkla marklotter. År 2011 odlades 40% av Rysslands mat på dachas (by-trädgårdar eller kolonilotter). Dacha-trädgårdar producerade över 80% av landets frukter och bär, över 66% av grönsakerna, nästan 80% av potatisarna och nära 50% av landets mjölk och det mesta äts rått. Enligt Vladimir Megre, författare till den bästsäljande serien om Rising Cedars.

Vad ryska hemodlare gör är att visa att hemodlare kan föda världen – och du behöver inga GMO:er industriella bondgårdar eller andra teknologiska gimmickar för att garantera att alla har nog mat. Märk väl att Ryssland bara har 110 dagars odlingssäsong per år – så i USA skulle motsvarande produktion bli betydligt högre. Idag däremot tas ytorna i USA upp av gräsmattor som tillsammans är två gånger större än de ryska trädgårdarna och det producerar inget annat än en multi-miljardindustri kring gräsvård.

I USA är det bara 0,6 procent av den totala odlade ytan som utgörs av ekologiskt jordbruk. Denna area måste utökas kraftigt om vi ska kunna undvika ”den sjätte massutrotningen.” Men först måste vi påverka våra representanter att stoppa Fast Track, rösta nej till TPP, och inleda en global utfasning av glyfosatbaserade växtgifter och GMO-mat. Vår hälsa, våra finanser och vår miljö står på spel.

Originaltext på engelska: https://www.globalresearch.ca

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här