Norsk lax är hälsofarlig varnar EFSA – Du kan bli steril

En person som väger 70 kilo har efter en måltid bestående av 185 gram lax, uppnått det maximala värdet av miljögifter som hon kan tåla under en dag, enligt en rapport från EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA. Hälsomyndigheten i Norge håller inte med. Norge är en mycket stor exportör av norsk kasseodlad fjordlax. Svenskar älskar norsk lax, särskilt till jul.

EFSA:s rapport har satt toleransgraden för dioxiner väldigt lågt, främst på grund av att deras studierna visar att pojkar får betydligt sämre spermiekvalitet senare i livet. Dioxiner och dioxinliknande PCB:er är miljögifter som finns speciellt i fet fisk som tex norsk lax. De har en lång nedbrytningstid och det kommer att ta hundratals år innan de försvinner från näringskedjan, när de väl har hamnat där. Ämnena kan också vara cancerframkallande och försvaga immunsystemet. Studier visar också att miljöpåverkan kan leda till lägre antal nyfödda pojkar, jämfört med flickor.

Läs mer på tv-helse.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here