En person som väger 70 kilo har efter en måltid bestående av 185 gram lax, uppnått det maximala värdet av miljögifter som hon kan tåla under en dag, enligt en rapport från EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA. Hälsomyndigheten i Norge håller inte med. Norge är en mycket stor exportör av norsk kasseodlad fjordlax. Svenskar älskar norsk lax, särskilt till jul.

Eggsbø på FHI hänvisar till flera studier som knyter miljögifter i fisk till beteendestörningar och övervikt hos barn. Hon är särskilt kritisk till att gravida, fertila och små barn får i sig för mycket miljögifter med dagens kostråd från norska Hälsovårdsmyndigheten. Hon anser att den nya studien ovillkorligen måste få konsekvenser för de kostråd som ges. Även en måltid fisk i veckan, medför att gränsen för miljögifter överskrids.

De är också extra viktigt att unga män varnas om att de måste vara försiktiga med vilka mängder de får i sig innan de har fått de barn de vill ha.

EFSA:s rapport har satt toleransgraden för dioxiner väldigt lågt, främst på grund av att deras studier visar att pojkar får betydligt sämre spermiekvalitet senare i livet. Dioxiner och dioxinliknande PCB:er är miljögifter som finns speciellt i fet fisk som tex norsk lax. De har en lång nedbrytningstid och det kommer att ta hundratals år innan de försvinner från näringskedjan, när de väl har hamnat där. Ämnena kan också vara cancerframkallande och försvaga immunsystemet. Studier visar också att miljöpåverkan kan leda till lägre antal nyfödda pojkar, jämfört med flickor.

Ät hellre norsk vit fisk än norsk lax

Toxicolog Goksøyr delar Eggesviks u