När dr. Ellen Heber-Katz skulle kontrollera de möss som hon använt som försöksdjur i samband med sin forskning på multipel sklerios blev hon överraskad. Hon kunde ej återfinna mössen! Dessa djur hade fått hål i öronen för att kunna identifieras och dr. Heber-Katz trodde att ett misstag hade begåtts eftersom samtliga möss saknade hål i öronen. Efter det att håltagningen upprepats visade det sig att hålen växte igen efter cirka tre veckor utan någon ärrbildning. Till en början bildades det ett antal omogna celler längst hålets kant, ett s.k. regenerationsblastema, som snabbt delade sig så att hålet successivt slöt sig. Brosk, blodkärl och skinn återbildades perfekt.

Till skillnad från vattenödlor så har det hittills ansetts att däggdjur inte har någon större förmåga att återbilda kroppsdelar. En avhuggen svans eller ben kan växa ut fullständigt hos vattenödlor. De celler som ligger närmast under snittytan bildar odifferentierade mesenkymceller, – ett blastema, som sedan tillväxer och bildar precis de differentierade celler
som ligger distalt i förhållande till snittet.

Hos människa är det känt att yttersta leden på lillfingern hos små barn kan växa ut igen. Detta upptäcktes av misstag då snittytan vid ett tillfälle glömdes att täckas med hud. Övertäckning av hud gör att leden således inte växer ut. Som tur var så visste de möss som dr. Heber-Katz använde inte att det de åstadkom var omöjligt enligt den medicinska sakkunskapen.

Vad var det för speciellt med mössen? Jo, dessa möss saknar delar av immunförsvaret – de sk. alfabeta Tcellerna. Denna s.k. MRL-stam av möss hade framavlats för att användas vid studier av autoimmuna sjukdomar som exempelvis lupus.

Ytterligare försök som professor Ellen Heber-Katz och hennes grupp vid Wistar- institutet utfört har visat att mössen också kan återbilda ben, muskler och centrala nervsystemet. En bit av svansen som tagits bort växte ut igen och synnerv som skurits av växte ihop. När en del av ryggmärgen togs bort, vilket ledde till förlamning i svansen och benen, så återkom rörelseförmågan efter cirka en månad. Även hjärtat hos MRL-mössen har förmågan att regenerera efter omfattande skador.

Inom stamcellsområdet pågår det f.n. intensiv forskning för att utveckla metoder som möjliggör att vävnader och organ hos människan kan repareras. Stamceller har den egenskapen att de kan utvecklas till olika typer av specialiserade (differentierade) celler. Pluripotenta stamceller kan utvecklas till de flesta typer av celler medan multipotenta stamceller kan bli ett begränsat antal olika celltyper. Man vet att vuxna individer har stamceller i bl.a huden, levern, hjärnan och benmärgen men de utgör ett mindre antal och är svåra att isolera.

Det som man efterlyser är en metod som deprogrammerar differentierade celler så att de helst blir pluripotenta stamceller eller åtminstone multipotenta stamceller som sedan kan fås att differentiera till önskad celltyp.

Problemet löst?
Det är emellertid möjligt att detta problem redan är så gott som löst, liksom hur man får armar och ben hos människan att regenerera. 2000-Talets Vetenskaps läsare får själv bilda sig en uppfattning om detta efter genomläsning av nedanstående redogörelse. 1964 råkade veterinären dr. Harry Robertson att bränna sig på handen med en brännare. För att få lindring stoppade han snabbt ner handen i en gel som råkade finnas i närheten. Efter 10 minuter hade smärtan försvunnit, inga blåsor syntes och handen läkte så småningom utan ärrbildning. Gelen som han stoppade ner handen i hade han nyligen tillverkat genom att extrahera kycklingben eftersom dessa utgjorde en billig råvara för utvinning av protein. Efter att ha testat gelens läkande egenskaper på människa såväl som på djur började han marknadsföra den under namnet Revital. Enligt dr. Robertson är Revital antibakteriell, antiviral och kan regenerera nerver och muskler, läker 3:e gradens brännskador, så att transplantation inte behöver göras, utan ärrbildning, eliminerar ärrbildning efter acne och läker svåra liggsår. Vid ett försök avlägsnades det från låren på två katter 2,5 cm breda muskelbitar som omlades med Revital 3 gånger per dag. Efter 3 veckor så hade muskeln växt tillbaka!

Dödsdömd hund läkte ut
En hund hade släpats under en bil så att det mesta av lårmuskeln slitits av så att en stor del av lårbenet och höftleden exponerades. Istället för att avliva hunden mättade dr. Robertson såren med Revitalpulver och lade om bandage. Inom en timme tycktes hunden känna liten eller ingen smärta. När Robertson lade om såret några dagar senare så lade han märke till att det var fullständigt rent och läkte fint fastän det luktade hemskt. Hunden blev fullständigt återställd och nytt hår växte även ut. Robertson hade under sin utbildning lärt sig att när muskler och nerver förstörts så kan de inte regenerera, men i fall efter fall så hände detta när han använde Revital. Vid ett tillfälle fick en pudel som tuggat av sig foten benstumpen inpackad i Revital och en ny fot växte ut ! På en annan hund med 40 %-iga brännskador över kroppen läkte dessa fullständigt. För att dokumentera sina påståenden tog Robertson fortlöpande fotografier på hur läkningsprocesserna fortlöpte. Åtskilliga personer vittnade hur de med framgång behandlade sina brännskador, skärskador, skrubbsår, herpes simplex blåsor och liggsår med Revital.

Revital enkel att framställa
Att framställa Revital är enkelt och görs genom att extrahera nermalda kycklingben med ättiksyra. Hela proceduren beskrivs i United States Patent no. 4 455 302 från juni 1984. 1 kg kycklingben ger 50 g Revital. 1977 började dr. Robertson att sälja egenhändigt tillverkat Revital. Han ansökte hos FDA (amerikanska läkemedelsverket) för godkännande av att använda Revital för behandling av kroniskt infekterade sår, liggsår, 2:a och 3:e gradens brännskador och olika herpesinfektioner etc. Eftersom Revital var en blandning av olika aminosyror så var det enligt Robertsons uppfattning inte att betrakta som ett läkemedel. Efter 6 månader fick han tillstånd av FDA att marknadsföra Revital som en ”Class I Device” ( babypuder tillhör också denna grupp). FDA tillät att Revital såldes utan recept eftersom det inte innehöll något som kunde vara till fysisk skada. Mun till mun metoden gjorde att försäljningen av Revital steg till $39.000 i månaden i det lokala apoteket. Till detta tillkom postorderförsäljningen. I Science Digest fanns det i juninumret 1981 en 4-sidig artikel om dr. Robertson. Samma år anmodade FDA Robertson att ansöka om att registrera Revital som läkemedel. Detta skulle kunna ta upp till 10 år och kosta miljoner dollar. Efter att ha anlitat advokater så lyckades det att ånyo få Revital klassificerat som ”Class I Device”. Nu rapporterade FDA att Revital innehöll höga nivåer av bakterier och inte uppfyllde FDA:s krav. Robertson förbjöds att marknadsföra sin produkt.

FDA stoppade Robertson
Likt SS-stormtrupper störtade FDA agenter in på John L. Deaton Medical Center i Balto och beslagtog alla Revitalprodukter på avdelningen där patienter med kroniska liggsår vårdades. När FDA med hänvisning till Freedom of Information Act blev tvungna att redogöra för sterilitetstesterna på de 3 stickprov de tagit kunde inte i ett enda fall kontamination av något slag redovisas. Flera slumpvisa prov av Revital togs på Robertsons begäran och skickades till 4 olika oberoende laboratori