Susann Björklund förklarar de kännetecken som visar att samhället är en sekt. En sekt definieras inte av vad gruppen tror på, utan en grupp får benämningen ”sekt” genom vad som försiggår inom den. Susann går igenom punkt efter punkt av vad som kännetecknar en sekt, och gör en jämförelse med dagens värld. Anledningen till varför hon tar upp detta är att sekter använder sig av psykologisk manipulation som hämmar individens utveckling och fria vilja. En människa i en sekt kan känna sig fri, men det är del av manipulationen. Genom att synliggöra dess taktiker kan vi undvika dess fällor. Att ta tillbaka det som är du själv, är en del av de test man utsetts för i sin utvecklingsprocess.

lightatthecenter.com, Susann Björklund – Är samhället en sekt?