Sverige och en rad västländer är i flera avseenden inte lä