Att Ryssland skulle bedriva aktiv påverkansverksamhet mot Sverige rapporterar flera medier flitigt, bland annat TV4. Men stämmer hotbilden?

Läs mer på nyadagbladet.se