Hur många dog av mässling innan vaccinet kom?

I TV4s program Efter Fem den 3:e september påstods att det var flera hundra varje år. Detta är helt fel och extremt vilseledande.

I studion sitter Adam Roth från Folkhälsomyndigheten och är tyst. På en fråga via mejl om detta anser han att ”TV4 får själva redogöra för sina källor” men säger samtidigt att ”vi hade hundratals dödsfall per år i mässling tidigt 1900-tal i Sverige” och att ”antal dödsfall i morbilli: 497 st. (7-8 per 100.000 invånare.)”. I realiteten få sett till antalet sjuka. Vi talar inte ens om promille.

Sedan säger han det han borde sagt i TV-studion: ”åren närmast vaccinintroduktionen var antalet dödsfall betydligt lägre”. Precis. Detta bör vara normen när vi talar om för eller emot vaccin. Allt annat är skrämselpropaganda.

Enligt SCB dog 10 personer per år av mässling 1930, 16 personer 1952, 4 1956 och 8 1965. I slutet på 30-talet var dödsfallen fler ca 60 personer och under andra världskriget ca 25-30 vilket kan ha sina förklaringar med tanke på omständigheterna men fortfarande ovanligt.

Sanningen TV4 är att under normala och sunda omständigheter, tiden innan vaccinet kom, var dödsfall på grund av mässling extremt ovanligt.

palbergstrom.com