Robert F Kennedy Jr, styrelseordförande och chefsjurist för Children’s Health har just kommit ut med den rekordsäljande boken The Real Anthony Fauci med underrubriken Bill Gates, Big Pharma och det Globala Kriget mot Demokrati och Allmän Hälsa. Kennedy beskriver det nya normalläge som inkräktar på oss alla sedan början av 2020. Han beskriver det som en ökande diktatur, kompletterad med masspropaganda och censur, iscensatt främjande av terror, manipulation av vetenskap, undertryckande av debatt, kränkning av oliktänkande och användning av våld för att förhindra demonstrationer.

I samma veva dyker en av oligarkins ledande lakejer Hillary Clinton upp på scenen och kräver mer censur. Hon motiverar detta med att på grund av det sätt på vilket vi får vår information i dag, och på grund av bristen på grindvakter och människor som har ett historiskt perspektiv som kan hjälpa oss att förstå vad vi ser, finns det en verklig sårbarhet i väljarkåren för den typ av demagogi och desinformation som tyvärr den andra sidan är riktigt bra på att utnyttja

Allt pekar på att den styrande västliga oligarkin försöker stärka sitt grepp om makten med hjälp av diktaturers traditi