Tidsepoken då regeringar och politiker styrde världen är sedan länge förbi. Idag har vi istället fått en ”corporate world” där multinationella företag med ekonomiska intressen kontrollerar en värld där politikerna blivit storföretagens administratörer. Ju förr vi tänker i dessa termer desto bättre.

När vi förstår de bakomliggande drivkrafterna bakom alla betydande beslut blir det enklare att förstå varför stora världsproblem aldrig löses och varför vissa lösningar alltid premieras. En av de största kassakorna som existerar är krigsföring och allt vad det innebär före, under och efter väpnade konflikter. I fallet USA har vi tydligt sett hur nyckelpersoner från krigsmakten tagit plats i den amerikanska regeringen. Namnen är kända på de personer som först beslutar om krig för att sedan tjäna på krigsindustrins intäkter.

När Nestor Kirchner (tidigare president i Argentina) i Oliver Stone-filmen ”South of the border” citerar George Bush: ”att det bästa sättet att revitalisera ekonomin är krig och att USA har växt sig starkare genom krigföring”, så vet vi att Bush premierade industrins vinster och att skattepengarna inte gått först och främst till sjukvård och utbildning i USA. Att sedan lyckas få omvärlden att tro att det egentligen handlar om att sätta dit terrorister är resultatet av retorisk manipulation.

Ägarstrukturerna i det militära industriella komplexet vinner på krig eftersom kostnaderna för krig är deras vinst. Samtidigt förlorar länder på krig om vi ser till populationerna som ska betala för spektaklet med sina skattepengar och genom att familjerna offrar sina söner.

Så låt oss titta närmare på det idag sjuåriga kriget i Mellanöstern och hur ”the sustained war”, det utdragna kriget, är en metod att säkra löpande intäkter.

USA:s krigsretorik byter konstant ”bad guy”

Notera att USA:s krigsretorik byter mål hela tiden beroende på vad som för dagen är den mest framkomliga vägen för att bibehålla hemmaopinionen på sin sida i rättfärdigandet av krigföring.

Det har handlat om påstådda massförstörelsevapen i Saddam Husseins ägo, jakten på Usama bin Laden, behovet av att krossa en ”kortlek” av al Qaidas nyckelmedlemmar. Med tiden har argumenten allt med börjat handla om att sätta dit talibanerna. En annan ”fin” anledning till att förlänga kriget (läs vidmakthålla intäktsströmmarna) har varit USA:s ”ansvar” att stanna för att med Halliburton och Co bygga upp landet som de just bombat sönder. Ytterligare en nu populär anledning till USA:s militära förlängda närvaro i Mellanöstern är kriget mot narkotikan.

Bush basunerade ut att USA vunnit kriget redan 2004, men det hindrar alltså inte maktapparaten från att fortsätta utropa att USA måste vinna kriget om och om igen, för Pentagon hittar på nya krig i kriget.

Uppviglare och ”false flag operations” har använts genom historien för att starta eller vidmakthålla krig och ockupation

Se till exempel fallet från Basra 2005 då två brittiska specialsoldater iklädda svarta peruker attackerade en irakisk polisstation. De hade till och med med sig raketgevär. De irakiska poliserna grep dem och kastade dem i en cell samt avkrävde en förklaring från England. Ingen förklaring kom. Istället kom några brittiska tanks som fritog sina soldater. Var de ute på ett hemligt uppdrag som krävde att de sköt sig fria från irakisk polis, som rimligen var på alliansens sida, eller var de i själva verket uppviglare?

”The dramatic events began to unfold just before dawn yesterday, when two British nationals were detained by Iraqi authorities. It emerged later that they were British soldiers. Dressed in plain clothes – according to some they were wearing traditional Arab dress – the two men had been driving in an unmarked car when they arrived at a checkpoint in the city.”

”In the confrontation that followed, shots were fired, and two Iraqi policemen were shot, one of whom later died. The Iraqi authorities blamed the men, reported to be undercover commandos, and arrested them … They refused to say what their mission was.”

Källa: The day that Iraqi anger exploded in the face of the British occupiers, The Independent – September 20, 2005, by Helen McCormack

”Two undercover soldiers freed in Basra in a British
raid appeared nervous in television footage of their detention which showed wigs, Arab headdresses and weapons apparently used in their mission.”

Källa: Reuters – September 20, 2005, ”British troops freed in Iraq appear nervous on TV”. Artikeln har tagits bort på Reuters.com

The two gunmen fled the scene but were captured and taken in for questioning, admitting they were British Marines carrying out a ’special security task,’ the official said.”

Källa: CNN – September 20, 2005, ”Basra tense after jail raid drama”. Artikeln har tagits bort på CNN.com

”Mohammed al-Waili, the governor of Basra province, condemned the British for raiding the prison, an act he called ’barbaric, savage and irresponsible’.”

Källa: AP via MSNBC – September 19, 2005, ”U.K. forces break into Basra jail to free soldiers

”British troops used tanks last night to break down the walls of a prison in the southern Iraqi city of Basra and free two undercover British soldiers who were seized earlier in the day by local police. An official from the Iraqi interior ministry said half a dozen tanks had broken down the walls of the jail and troops had then stormed it to free the two British soldiers.”

Källa: The Guardian, Septemper 20, 2005, ”British tanks storm Basra jail to free undercover soldiers

BBC, Independent, CNN, Reuters och MSNBC rapporterade om skandalen, som aldrig fick alla aspekter klargjorda. Varför var soldaterna klädda så att de såg ut som lokalbefolkningen? Varför attackerade de irakiska poliser? Incidenten mörklades därefter och föll i glömska.

Eftersom inga brottsplatsundersökningar verkar utföras efter självmordsbombningar och andra ”terroristattacker” för att det är krig, och ett ”rättfärdigt” krig räknas inte som ett brott, måste det vara enkelt att dölja egenhändigt utförda attacker för att säkerställa att krigsmaterielindustrin under politiskt stöd kan fortsätta sin verksamhet, enligt källor.

Smäll regelbundet av bomber på torg och attackera polisstationer och USA:s förlängda närvaro i området kommer att försvaras. Kriget förlängs om och om igen (sustained war) och intäktsströmmarna upprätthålls enligt Alex Jones som i detalj går igenom detta fall och en rad andra historiska så kallade ”false flag operations” i sin dokumentärfilm ”Terror Storm”. Även Peter Joseph, mannen bakom den populära Zeitgeist-trilogin kommer fram till samma sak genom att granska historiskt data.

Dokumentären ”Terror storm” gör gällande att krig mot terror kräver att terrorn först måste initieras (uppviglas och iscensättas) av de som ska bekämpa den. Nyckeltermen är ”false flag operations”. Spola fram till 15 minuter i filmen. Här beskrivs i detalj hur USA försökte starta ett krig och ta över Mellanöstern redan 1967 genom att genomföra ett militärt angrepp mot USS Liberty, the USS Liberty Incident, för att sedan skylla på Egypten. Spola fram till cirka 43 minuter och du kan se avsnittet om Basra-incidenten som nämns ovan.

Wikileaks är samma problem för krigsindustrin som vapenexperten David Kelly var för Tony Blair

Wikileaks och Irakexperter som försökt ge oss underlag att stoppa kriget behandlas nonchalant eller termineras. Nu senast har nya uppgifter om den brittiska vapenexperten David Kelly kommit fram som pekar på att han avrättades (artikel, Daily Mail, David Kelly post mortem to be kept secret for 70 years as doctors accuse Lord Hutton of concealing vital information).

David Kelly, som var anställd av det brittiska försvarsministeriet, hade fått fram ”fakta” om att Iraks påstådda massförstörelsevapen var kraftigt överdriven och han gick därför emot Tony Blairs vilja att starta kriget mot Irak 2003.

De flesta minns radarparet Bush – Blair som for runt i media för att övertyga världen om att kriget måste startas. Enligt ”The Hutton Inquiry” begick David Kelly plötsligt självmord (Expressen, 19 augusti: Tog experten verkligen sitt liv i skogen – eller blev han mördad?) och samma utredning beslöt att hemligstämpla all medicinsk information om Kellys död i 70 år. Spåren måste sopas undan.

Krigsmaterielindustrin behöver oss populationer för att genomföra krig. Industrin är i själva verket fullständigt beroende av vårt deltagande i fält och vårt medgivande under verksamhetens gång. Annars blir det inga slantar i kassan. Det enda folk måste göra är således att säga: Nej, vi har fått nog. Krigen är inte till vår fördel. Varför ska vi som medborgare i ett land mörda medborgare i ett annat land?

När insatta personer försöker stoppa ett orättfärdigt krig blir dessa kritiserade eller till och med mördade. Att Assange blev utsatt för en venusfälla var väntat. Nu jagar USA:s krigsmakt wikileaks-läckan och den skyldige riskerar 50 år i fängelse.

Sanning är ett stort problem för de som vill starta, driva och försvara krig. När Tony Blairs memoarer ges ut i september 2010 lär vi inte få några svar. Däremot kommer Wikileaks läcka nya dokument som svart på vitt berättar vad som händer i fält.

Artikel skriven av Torbjörn Sassersson

Originalartikel

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här