Är du överkänslig för ljus och/eller ljud, beröring samt har problem med muskelryckningar?

Om du har de problem som rubriken anger kan du ha för mycket glutamat och för lite GABA. Normalt ska glutamat omvandlas till GABA. Men ibland blir det problem. Det kan bland annat bero på blodflödesproblem eller allt för aktiverade NMDA-receptorer (dvs de receptorer som tillverkar glutamat).

Överaktivering av NMDA-receptorer och ökad mängd glutamat kan leda till excitotoxicitet vilket är en process som leder till död av nervceller och är associerat med många neurologiska sjukdomstillstånd. Det som bland annat händer är att cell-andningen, där glukos och syre ska omvandlas till energi, inte fungerar varvid nervceller kan dö.

Det är viktigt att man har både glutamat och GABA i kroppen, men man får inte ha en obalans. Det går att minska nivåerna av glutamat, och det går att höja nivåerna av GABA.

Vad är glutamat och GABA?
Glutamat är en upphetsande signalsubstans och GABA är en lugnande signalsubstans.

För mycket glutamat förskjuter centrala nervsystemet till att bli överaktivt. Det utgör en gaspedal till våra nervceller. Allt för höga nivåer av glutamat gör att våra nervceller överreagerar. Ljus, ljud, rörelser och smärta förstärks och vid allt för höga nivåer kan man även få kramper.

Kan man göra något åt eventuell obalans?
Har man ovan problem kan man minska glutamat och lugna nervsystemet:
– Inta L-glutamin tillsammans med magnesium som ombildas till GABA
– Inta NMDA-blockerare som minskar glutamat (ex: memantin, klonopin, ketamin, doxepin och elixir)

Dr Cheney menar att alltför aktiverade NMDA-receptorer (glutamat) får neuroner att ”avfyra” vid minsta stimulering. Han föreslår att personer med ME använder Klonopin, Doxepin, Elixir och Magnesium för att minska receptoraktiveringen.

Normalt balanseras glutamat av den hämmande signalsubstansen GABA. Det är troligt att balansen mellan glutamat och GABA kan bestämma den hämmande balansen i centrala nervsystemet och därmed förhållandet mellan ”signal” och ”brus”.

Fibromyalgipatienter har visats ha för höga nivåer av glutamat
Det finns små studier som visar att Fibromyalgipatienter har för höga värden av glutamat. När de ordinerades NMDA-blockeraren ketamin gjorde att smärtan minskade med över 50%.
Äldre inlägg på samma tema

Av Mats Lindström

Originaltext: newsaboutdisease.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here