Torsdagen den 19 november beslutade Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) att det franska förbudet mot marknadsföring av cannabidiol (CBD) var olagligt och betonade att denna molekyl som finns i hampa (Cannabis sativa) inte ”har någon psykoaktiv eller skadlig effekt på människors hälsa ”.

EU-domstolens avgörande gäller ”lagligt producerad cannabidiol i en annan EU-medlemsstat när den extraheras från Cannabis sativa-växten i sin helhet”.

Läs mer på almanova.eu