Jag försöker ta in och samtidigt hämta in mer information om den senaste galenskapen – det EU-finansierade projektet CleanIT. Rykten har cirkulerat länge, men nu finns det läckt material med information om vad som diskuteras. Svart på vitt. Några nedslag..

-Polisen skall kunna stänga ner webb-sidor utan att behöva besvära sig om de mer arbetsintensiva regler som omgärdar ”notice and action”. (N&A är vad man kallar censur av sidor i flera andra EU-ärenden som är på väg att läggas fram.)

-Att länka till ”terrorist content” (som inte specificeras närmare) skall vara olagligt på samma sätt som terrorism.

-Det skall vara förbjudet att använda internet anonymt.
Internetoperatörerna hålls ansvariga för att deras nät inte används i något syfte som kan anses vara relaterat till terrorism.

-Det skall upprättas listor på siter som man vill blockera. (Vad gäller form och omfattning finns delvis motstridiga uppgifter.)

-System för varning och blockering skall integreras i sociala nätverkssidor på nätet.

-Myndigheterna skall hålla sig med listor över betrodda tipsare, det vill säga ett angiverisystem värdigt det gamla DDR.

-Filtrering vad gäller uppladdning av material till nätet.

-Släckning av domännamn.

Och så vidare…

Det memo som läckt väcker allvarliga frågor om rättssäkerhet, om rättsstatens principer och om medborgerliga fri- och rättigheter.

Det talas mycket om vad internetoperatörer förväntas göra ”frivilligt”. (Det nämns samtidigt att samarbetsvilliga operatörer skall belönas vid offentlig upphandling.)

Detta är en omskrivning för att flytta makten över yttrandefriheten från vårt rättsväsende till pressade operatörer och deras användarvillkor. Vilket är oerhört allvarligt, dels för att inskränkningar i yttrandefriheten måste vila på laglig grund och respektera stadfästa medborgerliga fri- och rättigheter – och dels för att outsourcad ”rättsskipning” gör det svårt eller rent av omöjligt att överklaga sådana beslut.

Den här gången är förevändningen kriget mot terrorismen. Men många av förslagen uppvisar likheter med vad man diskuterar i den grupp som sägs ha till uppgift att skydda barn på internet (the CEO Coalition) – och på andra håll.

Nöjesindustrin måste för övrigt hoppa upp och ner av glädje över detta förslag. Det innehåller många av de verktyg den vill ha för övervakning, filtrering och censur på nätet.

Det är med andra ord läge att dra svärd igen, i ännu en fight om nätets frihet. Och det måste ske nu. Det är nämligen betydligt enklare att stoppa galenskaper medan de ännu är på diskussionsstadiet, än om de får fastare fäste i EU:s beslutsmaskineri.

Det läckta CleanIT-dokumentet (PDF)

HAX originalbloggning om CleanIT

För mer bloggningar om censur/internet/piratpartiet/frihet så rekommenderar jag er att besöka HAX blogg kontinuerligt.