WHO-insidern Astrid Stuckelberger med meriter från bl.a. FN har arbetat med internationella hälsoföreskrifter i flera länder som styrt upp lagstiftning och berättandet om hur covidkrisen ska förklaras i världen. Stuckelberger avslöjar arkitekturen som byggt upp covidkrisen. En styrgrupp har arbetat via organ som GAVI och WHO.

Astrid Stuckelberger säger att WHO:s Generaldirektör Tedros Adhanom saknar pandemikunskap, men ändå lyckats ta total kontroll över vilka direktiv som gälla under covidskrisen i världen.

“Pandemin är internationellt organiserad, på ett systematiskt sätt.” … “Vi har ingen debatt, vi censureras. Censur är första tecknet på diktatur”.

Tedros Adhanom borde haft samråd med personer som dr Gro Harlem Brundtland och dr Margaret Chan, men deras röster fick inget utrymme, säger Stuckelberger som fortsätter, specialister inom SARS och covid har ignorerats av ett WHO som istället ger okvalificerade, ospecifika, icke kliniskt grundade direktiv vid diverse presskonferenser.

Istället för att samla ihop bästa kompetens i arbets-team, vilket är rutin vid pandemihot, för att gå igenom och diskutera globalt insamlat data från hela världen, har WHO valt att ge order utifrån direktiv som utesluter kommunikation. WHO har inte tagit hänsyn till kunskapen hos specialister jag känner till. Istället har WHO generellt hållit presskonferenser där organisation vid upprepade tillfällen ändrat sitt ordval, godtyckliga definitioner utan att leverera exakt data och exempel på specifik forskning.

Stuckelberger säger också att covid-19-lagar gjort WHO till en världsregering med total makt över världens mediebolag vilket lett till att alla mediebolag över hela världen förmedlat samma saker genom att upprepa samma ord (utifrån samma manus, red anm) i butiker och shoppingcenter, på flygplatser, i tidningar. WHO till och med betalar för att producera styrt innehåll i massmedierna, hävdar Astrid Stuckelberger.

“Så hur kan vi ha en debatt?”, frågar sig Stuckelberger retoriskt. “De har snickrat ihop en grupp av specialister, i Schweiz, som har inbördes strider pågå grund av intressekonflikter.”

Astrid Stuckelberger säger bland annat att epidemiologen och professor Marcel Tanner vid Swiss Tropical and Public health Institute får saftig sponsring av Bill och Melinda Gates Foundation och att ledningsgruppen och de specialister som bjudits in för att leda denna pseudopandemi främst främjar presskårens retorik där fokus ligger på media och på regeringars intressen.

Hon menar att världen hamnat i en sciencefiktion-liknande situation med påhittad forskning, att vi alla påtvingats något inbillat, att hänsyn tagits till en icke realitet och att forskningen som ligger till grund för politisk beslut i sig är politiskt styrd.

“Det är dramatiskt, detta har konsekvenser på människors liv och ekonomi.”

Dessutom censureras forskning, läkare och behandlingsmetoder som fungerar. Människor dör helt i onödan, varnar Stuckelberger.

“De besöker apotek och beslagtar hela lager av ivermectin, en medicin som fungerar väldigt bra. De förhindrar forskare från att samla data, och förkastar data som strider mot deras intressen och lägger fram egna som gynnar dem. Det visar sig att de har analyserat hela mediesystemet och har full koll, de styr över kommunikationen. Sammantaget innebär detta att de har hela systemet under kontroll och jag betonar “dom”, de här personerna befinner sig ovanför Guterres [FN:s Generalsekreterare].”

Astrid Stuckelberger kommer in på ytterligare detaljer som bekräftar tidigare uppgifter om vilka arkitekterna är bakom covidkrisen. Hon säger att Bill Gates är involverad i vaccinalliancen GAVI som är ett offentligt-privat och globalt hälsopartnerskap med målet att öka vaccinerandet i världen, men bortom detta kontrolleras GAVI av en styrelse som styr händelseutvecklingen. Här finns Rockefeller Foundation, som utövar stor påverkan globalt inom hälsofrågor.

“Alla vet ju redan att så är fallet, men det finns även andra intressegrupper och personer vi måste utreda.”

Stuckelberger anser att det är oerhört chockerande GAVI har fullständig åtalsimmunitet i sina handlingar och beslut.

“Det betyder att GAVI har högre immunitet än medlemsstater inom FN, samt konsulat och ambassadörer. Vilket betyder att GAVI kan begå vilken kriminell handling de så önskar helt utan konsekvenser. Ingen har tillåtelse att utreda eller få insyn i deras dokument, datorer eller arkiv. De betalar heller ingen skatt.”

“Och som ni vet har vi hemliga banker i Schweiz. Så det är väldigt enkelt för inblandade med det finansiella upplägget”, säger Stuckelberger, som tillägger att diplomatisk status också utnyttjas för att dokument t.ex. ska kunna transporteras i skyddat bagage.