Jag har fått frågan hur jag definierar skolmedicinen kontra alternativmedicinen. Grunden för det jag kallar skolmedicin lades av den s.k. Flexner-rapporten som överlämnades till den amerikanska kongressen 1910 från Carnegie- och Rockefellerstiftelserna. Rapporten omsattes nästan bokstavligen till lag och var ett tidigt exempel på hur oligarkin styr amerikansk politik. De beställda lagarna reglerade standards för läkarutbildning, medicinsk forskning och godkännande av läkemedel på ett sätt som influerat hela västvärlden.

I kölvattnet efter de nya strikta lagarna på det medicinska området har det därefter vuxit upp ett stort globalt medicinindustriellt komplex som idag har en förlamande kontroll över hela det medicinska området i vår del av världen. Jag har i i min bok Den Metabola Pandemin analyserat de ytterst negativa konsekvenser detta fått för människors hälsa. Det är detta som är det jag kallar skolmedicinen. Någon har tyckt att man istället borde kalla det industrimedicinen. Jag väljer dock att behålla min benämning.

Skolmedicinen desinformerar

En vän till mig sände nyligen fyra frågor till en av den svenska skolmedicinens ledande byråkrater. Frågor som han tyckte hittills ej besvarats tillfredsställande från skolmedicinens håll i behandlingen av coronasjuka. Svaren som min vän fick var så pass anmärkningsvärda att jag återger dem här med mina kommentarer.

Den första fråga var: Varför använder man inte malariamedicinen hydroxiklorokin (HCQ) som i våras beskrevs som både effektiv och billig?

Skolmedicinarens svar: Angående malariamedicinen (klorokin) så gjordes flera studier som inte kunde påvisa någon effekt. Däremot drabbades flera patienter av svåra biverkningar.

De studier som sannolikt menas orkestrerades av WHO och som av läkare i vården, vilka med stor framgång använt HCQ för att bota Covid-19, anklagats för att ha haft ett försöksupplägg med (medvetet?) allt för höga doser (därav biverkningarna) och som sattes in för sent. De menar att all erfarenhet visar att HCQ måste sättas in på ett tidigt stadium av sjukdomen och att det bör kombineras med zinktillskott vilket inte gjordes. Studierna utfördes under UK Recovery trial och WHO Solidarity trials. Båda försöken var sponsrade av Bill & Melinda Gates Foundation som även har mycket stora intressen i de vacciner som lanseras.

Redan 2005 publicerades en studie från bl.a. CDC som visade att HCQ effektivt förhindrar spridning av SARS.CoV-virus i cellkulturer. Det fungerade både profylaktiskt och som behandling efter infektion. Under Covid-19 epidemin har kliniker runt om i världen rapporterat mycket framgångsrik behandling med medicinen. Dessa rapporter har systematiskt censurerats av skolmedicinens handgångna medier och internetplattformar. Man måste söka sig till alternativmedier för att hitta rapporterna.

Senare har likaledes den gamla billiga medicinen ivermectin rapporterats ge positiva behandlingsutfall. Ivermectin är känt för att ha effekt mot en rad patogener. Däremot har det svindyra preparatet remdesivir som skolmedicinen rekommenderat visat sig vara i stort sett värdelöst. I fallen med HCQ och ivermectin rör det sig om billiga välbeprövade mediciner där alla patent gått ut, varför industrin inte tjänar pengar på dem. I fallet med det nästan verkningslösa remdesivir rör det sig om ett patenterat medel där man drar in över 20 000 kr för en behandling, de övriga två behandlingarna kostar några tior.

Den andra frågan var: Varför propagerar man inte brett för att människorna skall stärka sitt immunförsvar?

Skolmedicinarens svar: Det finns inte något vedertaget sätt att stärka immunsvaret mer än att hålla sig frisk och i god kondition.

Svaret är fullständigt otroligt för att komma från en medicinskt bildad person med stort ansvar för svensk hälsovård. Att stärka immunförsvaret handlar ju just om det ”att hålla sig frisk och i god kondition.” Det borde enkelt kunna ges tydliga besked om hur detta kan ske. Det märkligaste är att han inte nämner vacciner som skolmedicinen ju propagerar för att människor skall ta, menar han att inte heller det stärker immunförsvaret?

Svaret är helt falskt. Det finns dokumenterat hundratusentals studier som visar hur vi på olika sätt själva kan stärka vårt immunförsvar. Det är bara att söka på PubMed så hittar man dessa. Inte minst har vår kost en mycket stor betydelse för vårt immunförsvar, vilket jag berört i min bok om Den Metabola Pandemin. Nu efter utbrottet av Covid-19 har även den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra publicerat boken Bättre Immunförsvar på 21 Dagar. Han pekar på hur man på bara tre veckor kan bli både metabolt friskare och öka sin motståndskraft mot infektioner som Covid-19 med en enkel kostförändring.

Det är dessvärre helt tydligt att skolmedicinen med hjälp av Public Service och massmedia nu sjösatt en propagandakampanj med falska påståenden att människor inget kan göra för att stärka sitt immunförsvar, allt för att sälja maximalt antal vaccindoser. Den nu pågående vaccinkampanjen handlar om hundratals miljarder i inkomster för det medicinindustriella komplexet. Skolmedicinens kampanj är djupt omoralisk med tanke på att en bättre kostregim och vissa tillskott av vitaminer och mineraler stärker hela immunförsvaret mot flertalet av de tusentals patogener som hotar oss, medan ett vaccin i bästa fall bara verkar mot en enda bestämd patogen, samtidigt som man ofta riskerar allvarliga biverkningar.

Den tredje frågan var: Varför sägs ingenting om vitaminers och mineralers betydelse i detta sammanhang?

Skolmedicinarens svar: Finns vad jag vet inga säkra vetenskapliga bevis för att vitaminer eller mineraler har effekt.

Återigen ett fullständigt otroligt okunnigt uttalande för att komma från en medicinskt bildad person med stort ansvar för svensk hälsovård. Om han söker på PubMed på ”Vitamin C Covid-19” får han 126 träffar, på ”Vi