Fredagen den 8 januari 2021 var en mörk dag i den svenska demokratins historia. 1921 hade kvinnorna i Sverige tillkämpat sig rösträtt till den svenska riksdagen. Efter precis 99 år kan en viktig hörnpelare i den svenska demokratin raserats. Då införde den svenska riksdagen den tillfällig pandemilagen, som allvarligt går emot demokratins principer såsom de är införda i Grundlagen. Rätten till möten och yttrandefrihet inskränks.

I och för sig är pandemilagen begränsad till september 2021 – men med den snabba utvecklingen och det svaga motståndet hos det ”sovande folket” så finns det hur som helst starka, onda krafter som vill permanenta den. Just när riksdagen debatterade den nya lagen hölls en mycket fredlig demonstration utanför riksdagen. Men här följde inte polisen grundlagen utan ingrep ändå och fängslade Samuel Andreasson (Nsumbu Mbenza) 37 år från Solna. Den videoupptagning som gjordes av Maneka Helleberg talar helt för sig själv.

Dock kan man reagera på den på två diametralt motsatta sätt. Ettdera förfasas man över det skedda och skräms till tystnad eller så förstår man att man har en viktig roll att spela och likt Samuel ställer upp för att försvara en svensk demokrati.


Ingemar Ljungqvist, almanova.eu