En ny epidemiologisk undersökning från USA visar att mobilanvändning ökar risken för sköldkörtelcancer.  De som använt mobilen i sammanlagt flest timmar hade ökad risk för sköldkörtelcancer i denna den första studien som hittills studerat sambandet. Sköldkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast, i USA såväl som i Sverige.

Den nya undersökningen från forskare verksamma vid bland annat Yale School of Medicine och  Connecticut Health Department, USA, baseras på intervjuer med 462 personer som fått sköldkörtelcancer mellan åren 2010-2011.[1] Detta innebär att studien bygger främst på användning fram till 2010 eller 2011. Därmed gäller  den främst användning av äldre mobiltelefonmodeller, dvs inte så kallade ”smartmobiler” som ökar exp