Att nedstängningarna till följd av covid drabbar fattiga och utsatta i U-länder mest är känt. Redan i våras visade FN att 2,5 miljoner har dött som en konsekvens av nedstängningarna.(1) Världen kan delas upp i en rik och en fattig halva, där höginkomstländer och högre medelinkomstländer placeras bland de rika, och låginkomstländer och lägre medelinkomstländer placeras på den fattiga halvan. Det visar sig att de som har dött i spåren av pandemirestriktionerna framförallt är unga personer på den fattiga halvan.(2)

Enligt beräkningar som FN:s barnfond Unicef har gjort förekom det 229 000 fler dödsfall bland barn under fem års ålder 2020 än under 2019. Tre av fem av dessa dödsfall beräknas vara bland nyfödda. Studier i Afghanistan, Bangladesh, Indien, Pakistan, Nepal  och Sri Lanka visar också att 89 000 fler varit dödfödda under samma period. Rapporten,”De direkta och indirekta effekterna av Covid-19-pandemin och svaret på den i Sydasien”, tittade på vilka konsekvenser nedstängningar haft på hälsa, sociala tjänster, utbildning och ekonomi. (3)

Studien fann även en ökning av ett stort antal kvinnor och flickor som har dött under födseln och av oönskade graviditeter. När regioner stängde ned för ett år sedan för att förhindra spridning av coronavirus, upphörde också grundläggande närings- och förebyggande hälsoplaner som var avsedda att rädda liv. Forskarna fann att antalet barn som behandlades för svår undernäring därför minskade med mer än 80 procent i Bangladesh och Nepal. (4)

En annan undersökning, gjord av humanitära byrån Care International, visar också att många flickor och kvinnor i världen förlorar arbetstillfällen, försörjning och får sämre mental hälsa, Medan vissa länge har varnat för en parallell pandemi av ökande ojämlikhet mellan könen på grund av nedstängningarna så visar en undersökning av över 10 000 människor i 38 länder den oproportionerliga inverkan som åtgärderna har på kvinnor och flickor. 55 procent av kvinnorna i undersökningen har förlorat sitt jobb eller sin inkomst. (5)

En annan ny rapport Equality analysis of social distancing measures, including restrictions on movement and restrictions on gatherings, in response to severe acute respiratorysyndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in England”(6) visar dessutom att effekterna av Covid-restriktionerna  och nedstängningarna har drabbat minoritetsgrupperna mest.

Enligt resultaten av rapporten har kvinnor (inklusive gravida), unga och gamla, samt etniska minoriteter och funktionshindrade drabbats mest negativt av de nedstängningar och restriktioner som införts i Storbritannien. Även HBTQ-ungdomar hör till de drabbade. Bedömningarna (så kallade jämställdhetskonsekvensbedömningar) tar även hänsyn till offer för våld i hemmet och noterar att ”restriktioner för rörelser och nedläggningar av företag utgör betydande fysiska och psykiska risker för offer för övergrepp i hemmet”.(7)

Regeringen i Storbritannien hävdade att avslöjandet av dessa bedömningar stred ”mot allmänintresset” och har enligt vissa uppgifter upprepade gånger undvikit försök att granska effekterna av några av de mest påträngande och långtgående lagar som någonsin skapats. Den har sen dess försökt motivera den oproportionerliga effekten på minoriteter genom att hävda att det beror på att de löper en ”högre risk för infektion och sjukhusvistelse” från covid.

Konsekvensanalysen säger att generella nedstängningar kanske inte skyddar minoriteter lika bra och att ”etniska minoriteter kan ha en ökad risk för exponering för Covid-19. Detta eftersom de tros vara överrepresenterade i jobb som kräver ansikte mot ansikte arbete.(8) Det tycks därför som att BAME-grupper, (Black, Asian and minority ethnic) det vill säga svarta, asiater och etniska minoriteter, har tagit största skada av restriktionerna.

Detta bekräftas också i hälso-ojämlikhetsdata, som visar en mycket högre dödlighet för BAME-grupper än för vita människor under hela covid-perioden, inklusive under nedstängningarna. Bedömningen överskuggar dessa detaljer, och avslutar med att påstå att ”om det finns någon skillnad, motiverar folkhälsoskälen tillvägagångssättet, och det finns inget alternativt sätt att hantera folkhälsoriskerna lika effektivt.”(9)

”Det återstår att se om det ”inte finns något alternativ” till sådana restriktioner, som fick så negativ inverkan på de utsatta”, skriver Amy Jones, på unheard.com ”Eftersom covid-restriktionerna antogs via nödlagstiftning utsattes de för föga parlamentarisk granskning. Kanske den stora mängden sidoskador regeringen sen dess försökt dölja fungerar som en påminnelse om behovet att komma ihåg hur politiken främst påverkar de mest utsatta.”(10)

Enligt en annan ny forskningsrapport har antalet depressioner och ångestfall i världen ökat kraftigt under coronapolitikens nedstängningar och sociala distansering.(11) Analysen, publicerad i ansedda The Lancet, visar att det förväntade antalet depressioner skulle ha legat på runt 193 miljoner fall i världen 2020. Istället visade det sig bli 246 miljoner.

Bara i Frankrike bedöms depressioner ha ökat med hela 33 procent under nedstängningarna och den sociala distanseringen. Forskarna noterade dessutom en kraftig ökning av ångesttillstånden i världen.  Det förväntade antalet var 298 miljoner fall men det faktiska antalet blev 374 miljoner. I Sverige ligger ökningen på 23 procent vilket är den högsta i Norden. Det konstateras vidare att kvinnor oftare drabbas av psykisk ohälsa kopplad till coronapolitiken än vad män gör, samt att yngre personer drabbas hårdare än de äldre.

Ytterligare en studie visar att depression och ångest hos barn och ungdomar i världen har fördubblats sedan nedstängnings- och isoleringspolitiken inleddes i början av 2020.(12)   Studien bygger på data av över 80 000 barn och unga i Asien, Europa, Nordamerika, Latinamerika och Mellanöstern och pekar även mot att barn och ungas mående fortsatt att försämras ännu mer ju längre den samhälleliga och sociala nedstängningen fortsatt.

En av fyra unga lider idag av depression, och en av fem dras med ångestproblematik. De som drabbats hårdast är enligt studien äldre tonåringar och flickor. Sheri Madigan, som är klinisk psykolog vid University of Calgary och en av författarna bakom studien, säger:

Ungdomar har missat många milstolpar i sina liv. Det hela pågick i betydligt mer än ett år, och för unga är det en verkligt avsevärd period av deras liv”(13)

Just när man trodde att det inte kunde bli tokigare så får vi höra att Frankrike infört krav på munskydd för 6-åringar. Detta trots att det enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, hittills inte rapporterats ett enda dödsfall eller några allvarliga sjukdomstillstånd bland dem i som infekterats med omikronvarianten av sars-cov-2-viruset i Europa. (14)

Michael Delavante, Nedstängningar drabbar kvinnor, unga och minoriteter brutalt

Källor:

(1) Coronarestriktionerna har skördat 2,5 miljoner liv, Axel Lundqvist, Expressen, 28 februari, 2021.

(2) Miljontals har dött av restriktionerna, Johan Bergendorff, svt.se, 3 mars, 2021.

(3) Direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia, unicef.org, March 2021. https://www.unicef.org/rosa/media/13066/file/Main%20Report.pdf

(4) Direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia, unicef.org, March 2021. https://www.unicef.org/rosa/media/13066/file/Main%20Report.pdf

(5) Revealed: the devastating impact of Covid-19 on women. From job losses to gender based violence, Covid-19 is harming women and girls all over the world. By Georgina Hayes, telegraph.co.uk, 23 September 2021

(6) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1036153/6_May_2020_PSED.pdf

(7) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1036153/6_May_2020_PSED.pdf

(8) Government: lockdowns hurt minority groups most. A new report makes for grim reading, unheard.com, Amy Jones , 22 December, 2021.

(9) Government: lockdowns hurt minority groups most. A new report makes for grim reading, unheard.com, Amy Jones , 22 December, 2021.

(10) Government: lockdowns hurt minority groups most. A new report makes for grim reading, unheard.com, Amy Jones , 22 December, 2021.

(11) Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic, :October 08, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7

(12) Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19A Meta-analysis. Nicole Racine, PhD, RPsych1,2; Brae Anne McArthur, PhD, RPsych1,2; Jessica E. Cooke, MSc1,2; et al Rachel Eirich, BA1,2; Jenney Zhu, BA1,2; Sheri Madigan, PhD, RPsych1,2 Author Affiliations Article Information  JAMA Pediatr. 2021;175(11):1142-1150. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2482

(13) Youth depression and anxiety doubled during the pandemic, new analysis finds. By Sarah Molano, .cnn.com, August 10, 2021.

(14) Hittills inga dödsfall i omikron i Europa, Anders Göransson, lifesciencesweden.se, 6 december 2021

3 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här