Med utgångspunkt i en ny vetenskaplig studie pekar den svenske epidemiologen och biostatistikern Martin Kulldorff på en avgörande skillnad mellan traditionella vaccin och de vaccin som använder ny genetisk teknik. Han går även ut med hård kritik mot läkemedelsjättarna och myndigheterna som han menar helt misslyckats med att klarlägga att nyttan med massvaccinationsprogrammen övervägt riskerna.

Kulldorff är specialist på vaccinsäkerhet och utbrott av infektionssjukdomar. Han har en tioårig bakgrund vid Harvard Medical School och var en av medförfattarna till Great Barrington-deklarationen, där forskare och experter gick ut med frän kritik mot de omfattande kampanjerna för covidvaccin. Kulldorff har granskat en ny vetenskaplig studie som analyserar mRNA-vaccinens skadeverkningar och bieffekter och konstaterade nyligen i en artikel att det finns flera avgörande skillnader mellan traditionella vaccin och vaccin som använder den kontroversiella mRNA-tekniken.

När det kommer till de flesta vaccin i allmän användning så överväger nyttan riskerna, men detta kanske inte är fallet med mRNA-covidvaccinen, enligt studien av Joseph Fraiman och hans kollegor”, skriver Kulldorff bland annat.

Fraimans studie, som ligger till grund för Kulldorffs artikel, använder data från kliniska tester som finansierats av Pfizer och Moderna och som även låg till grund för den amerikanska folkhälsomyndighetens nödgodkännande av vaccinen. Kulldorff lyfter nu fram att de testerna förvisso visade att vaccinen symptomatisk minskade covid-infektion med över 90 procent under de första månaderna efter andra dosen – men att testerna var konstruerade så att man inte utvärderade de långsiktiga effekterna eller hur vaccinen skyddade mot smittspridning, sjukhusinläggningar och dödsfall.

Stort antal allvarliga biverkningar

I studien läggs data från båda mRNA-vaccinen ihop för att öka storleken på provet och man fokuserar enbart på allvarliga bieffekter som tros ha orsakats av vaccinen – mildare symptom utesluts. Slutsatsen blev 139 allvarliga biverkningar bland de 33 986 personer som vaccinerats – eller en allvarlig vaccinskada per 244 personer. För gruppen som fått placebo istället för mRNA-vaccin så noterades att 97 personer fått allvarliga biverkningar – av 33 951 personer.

Kombinerar man dessa siffror innebär det 12,5 vaccininducerade allvarliga bieffekter per 10 000 vaccinerade personer … För att formulera det annorlunda så innebär det en ytterligare allvarlig bieffekt för var 800 person som vaccineras”.

Läs mer på nyadagbladet.se, Svensk Harvard-professor ifrågasätter säkerheten kring mRNA-vaccinen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här