”Allt detta råkar dessutom ske just när pandemihysterin började avta och folk trodde att de kunde börja slappna av. Efter att i åratal skrämts upp av klimathysteriker och därefter pandemihysteriker kommer människors nervsystem nu stressas upp av ett idiotiskt krig.”

Den 16 juli 2001 tecknade Ryssland ett tjugoårigt strategiskt avtal med Kina, (Fördraget om god grannskap och vänskapligt samarbete mellan Folkrepubliken Kina och Ryska federationen).(1) Fördraget skissade riktlinjer till en grund för fredliga förbindelser, ekonomiskt och diplomatiskt samarbete samt geopolitiskt förtroende. Det omfattade även ett ömsesidigt samarbete om internationell finans och handel. Närmandet till Kina stärktes efter att Ryssland utsatts för sanktioner av väst efter Krimkonflikten 2014 och i juni 2021 förlängde länderna fördraget med ytterligare 5 år efter att det skulle löpa ut i februari 2022.  

Avtalet mellan Ryssland och Kina sträcker sig emellertid längre än till det ovan beskrivna. I artikel 9 i fördraget kan vi nämligen utläsa en implicit försvarspakt och artiklarna A7 och A16 pekar på ett ökat militärt samarbete, inklusive utbyte av ”militärt kunnande”. (A16) ger Kina tillgång till rysk militärteknik. Kina anser ju som bekant att Taiwan tillhör Kina och avtalet bekräftar dessutom Rysslands inställning till Taiwan som ”en omistlig del av Kina” och belyser åtagandet att säkerställa ”nationell enhet och territoriell integritet” i de två länderna.(2)

Det är en av anledningarna till att vi inte kommer se några invändningar från Kina beträffande Rysslands krig i Ukraina.

Det är också en av orsakerna till att Putin väntade med invasionen tills att OS i Kina var över.

Kina vill få en stabil, konsekvent och prisvärd nivå av bränsletransporter, särskilt petroleum och det kan bättre uppnås med inköp och leverans av rysk olja, inklusive byggandet av en oljeledning från östra Sibirien och Stilla havet. Ryssland i sin tur, strävar efter att skaffa nya kapitalkällor efter allvarliga förluster till internationella spekulanter ända sedan den sovjetiska upplösningsprocessen. Dessutom drabbas de av tuffa sanktioner i och med kriget. Med tillgång till kinesiskt kapital kan Ryssland delvis skadereglera de stora förluster det innebär.

Så varför angriper då Ryssland Ukraina?

Dels  erkänner man inte Ukraina som en självständig stat. Putin ser Ukraina som en naturlig del av Ryssland så när han annekterade Krim 2014 och anstiftade en utbrytning i östra Ukraina var det alltså inte bara för att han anser  Krim höra till Ryssland rent historiskt, utan också för han anser att Ukraina gör det. Annekteringen var också ett resultat av oron för att bli inringad av väst. Den ryska regimen ser ett ökat samarbete mellan Ukraina och väst som ett stort hot. Liksom Kina föraktar Putin dessutom demokrati och ser väst som depraverat.

Det som framförallt oroar Ryssland är emellertid att Ukrainas närmande till väst ska leda till att landet blir medlemmar i EU och NATO. Putins regim vill definitivt inte ha en situation där Ryssland är omgivet av både EU-länder och NATO-länder. Den mest grundläggande mekanismen i varje levande organism är självbevarelsedriften. Det gäller i såväl mikro- som makrokosmos. Putin ser USA:s inflytande i Ukraina och NATO:s expansion som direkta hot mot Ryssland och anser sig därför vara en rationell beskyddare av det egna landet. Att sen resten av världen, med få undantag, ser det som irrationellt, bryr han sig föga om.

Möjligheten till en dialog försvåras av naturliga skäl när man har att göra med ledare utan erfarenhet av demokrati och en närmast reflexmässig misstro mot väst. Putin beskrev en gång Sovjetunionens upplösning som ”den största geopolitiska katastrofen under 1900talet”.(3) Värre än andra världskriget alltså! Det säger rätt så mycket.

Han var kritisk till utbrytarregionernas skiljande från Ryssland. En av de 15 före detta sovjetrepublikerna var just Ukraina och förra året skrev Putin en lång artikel på Kremls webbplats om varför han anser Ukraina vara en integrerad del av rysk historia och kultur.

Åren 94-96 respektive 99-2000 förde Ryssland krig mot Tjetjenien, som numera är en delrepublik. Det senare kriget startade just innan Putin tillträtt. Tiderna förändras dock. Tjetjeniens islamistiske ledare erbjuder nu Putin stridstrupper i Ukraina. Om Belarus också går in har vi tre länder och en islamistisk delrepublik som strider i Europa.

Putin tycks fast besluten att bygga ett imperium och det är ingen hemlighet att förebilden är den ryske imperiebyggaren Peter den store. De ledare i världshistorien som inte har varit begåvade med samveten har alltid sett röster som inte vill foga sig under deras dogmer som hot. Detta oavsett om antagonisterna bestått av diverse grupperingar eller enstaka individer. Samvetslösa ledare anser sällan att de kan göra fel och gör allt för bevara makten, samtidigt som de intalar sig att det är för nationens bästa. Att oskyldiga dör brukar inte bekymra dem.

När avhopparen Sergei Skripal och hans dotter utsattes för ett mordförsök genom förgiftning i England 2018 väcktes genast misstankar om att det var den ryska regimen som låg bakom. I synnerhet som gärningsmännen hade använt det ryska giftämnet novitjok. Putin avfärdade anklagelserna som absurda och flera kritiker, däribland jag själv, ansåg det långsökt att ryssarna skulle göra något så oerhört korkat, i synnerhet med tanke på att det var ett valår och Ryssland dessutom skulle anordna fotbolls-VM inom ett par månader.

Vi hade fel! Det visade sig att två ryska agenter varit i Skripals hemstad samma dag och att de lämnat Storbritannien kort efter dådet. Idag betvivlar få att det var ett dåd initierat från Kreml. Jag var dock långt ifrån ensam om min naiva skepticism. Både politiker, diplomater och framstående journalister som John Pilger(4) ansåg det osannolikt att ryssarna låg bakom dådet. Vi borde vetat bättre. Förgiftning har ju flera gånger visat sig vara en rysk specialitet när Moskvaregimen velat tysta dissidenter. Se bara på exemplen Litvinenko och Navalnyj.

Kina, i sin tur, har seglat upp som en utmanare till USA som ”världens supermakt” och har idag en ekonomi lika stark som USA:s och EU:s. Med tanke på att regimen i Beijing också föraktar demokratin i väst och inte tvekar att vare sig kidnappa dissidenter utomlands eller upprätta läger för oliktänkande borde det oroa. Inte minst med tanke på att de ansiktsskannar och vill ha total övervakning av hela befolkningen hela tiden.

Mänsklighetens historia har alltid varit en kamp om naturresurser. Det är inte långsökt att påstå att den som har tillgång till, eller besitter makten över de mest nödvändiga resurserna, kommer att dominera världen. I början av 1800-talet bodde cirka 3 procent av jordens befolkning i städer. Hundra år senare hade siffran stigit till 14 procent och 2007 kom en  brytpunkt då mer än hälften av alla människor på jorden var bosatta i städer.(5)

2014 hade siffran stigit till 54,4 procent och den tros stiga till 66 procent år 2050.

Alla moderna samhällen av idag är högteknologiska. Det innebär att vi är beroende av råvaror som mineraler samt energiresurser som olja och gas.

Globala trender och tendenser tyder på att behoven och efterfrågan på kritiska råvaror kommer att öka drastiskt. Redan 2011 presenterade EU en lista som på råvaror som anses mest kritiska för våra samhällen. Den innehöll då 14 kritiska råvaror. Tre år senare kom en ny version och då hade antalet kritiska råvaror ökat till 20. År 2017 var de uppe i 27 stycken. Den senaste listan presenterades hösten 2020 och innehöll 30 kritiska råvaror vi behöver.(6)

Bland dessa finns Antimon en silvervit spröd, smältbar metall som används till flamskyddande medel. Grundämnet och dess föreningar används även i våra batterier samt plast, gummi, glas, papper och färg.  Antimon begränsade ledande egenskaper gör att det fått en växande betydelse inom halvledartekniken vilken är närmast oumbärlig i dagens samhälle.

Var hittar vi då Antimon?

Antimon bryts huvudsakligen i Kina, Bolivia och Ryssland.

Cirka 86 procent av produktionen sker i Kina.

Fosfatmineral är den viktigaste källan till fosfor och används främst för framställning av gödningsmedel för användning inom jordbruk.

Var hittar vi då Fosfatmineral?

Den största producenten av fosfatmineral är Kina med cirka 48 procent av världsmarknaden.

Gallium är en silvervit metall med låg smältpunkt och bildar föreningar med flera ämnen, däribland arsenik och kväve. Dessa föreningar har goda halvledaregenskaper och används bland annat i integrerade kretsar, lysdioder (LED) och solceller.

Var finner vi då Gallium?

2019 var Kina den största producenten av gallium med 79 procent av all produktion.

Germanium är ett gråvitt, skimrande halvmetalliskt grundämne. Mer än hälften av all germanium används till fiberoptik och infrarödoptik, en fjärdedel till katalysatorer och omkring 15 procent till elektronik och solceller.

Och var finns det?

Ryssland har ungefär hälften av de totala germaniumreserverna medan Kina ligger tvåa med omkring 30 procent. Omkring 80 procent av produktionen sker dock i Kina.

Indium är en av förutsättningarna för dagens datorer och smartphones men det finns få fyndigheter i världen. Den största användningen för indium är tillsammans med tenn i indium-tenn-oxid (ITO). Mer än hälften av allt indium används som ITO till plattskärmar i datorskärmar, mobiltelefoner och tv-apparater.

Var tror ni det produceras?

Jo, raffinering av indium sker främst i Kina med 48 procent av totalproduktionen.

Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och den mest använda halvledaren inom elektronikindustrin. Kisel är dessutom en viktig halvmetall i aluminiumlegeringar. Rent kisel är en halvledare som används i nästan alla transistorer, kretskort, processorer och solceller som tillverkas idag.

Vilken tror ni är den största producenten?

Just det!

Den största producenten av kisel är Kina med omkring 66 procent av världsmarknaden.

Magnesium är en silvergrå, mjuk metall med hög hållfasthet vilket har gjort den till den tredje mest använda metallen i konstruktionsmaterial efter järn och aluminium. Magnesium är en livsviktig byggsten för allt liv då det hjälper till att bygga upp nukleinsyror. Magnesiumbrist kan orsaka högt blodtryck och spasmer, men även depressioner och ångest.

Gissa vad?

Kina har den största brytningen av magnesium med cirka 89 procent av världsproduktionen.

En nödvändig elektronisk komponent i högteknologiska samhällen är halvledare.

Halvledare kan styras, så att de antingen leder elektrisk ström eller inte gör det. Därför kan de användas som en sorts små strömbrytare, kallade transistorer, inom bland annat datorteknik. Transistorer av halvledarkomponenter är den viktigaste byggstenen i all modern elektronik och brist på halvledare innebär problem för företag över hela världen. (7)

Gissa var halvledare tillverkas?

Jo, 92 % av all halvledartillverkning sker i Taiwan.

För att tillverka halvledare krävs titan och neongas.

De största producenterna i världen av av titan är Kina, (45 procent), följt av Ryssland (22 procent).

Det bådar inte gott för Taiwan.

Var tror ni då världens neongas produceras?

70% av all neon för att tillverka halvledare finns i………………. Ukraina.

Som av en händelse är det just det land som Putin valde att starta krig med 2022. Det första angreppskriget i Europa sedan andra världskrigets startades av Hitler 1939.

Flera av de andra viktiga metallerna finns i Afrika och det är ingen slump att Kina gjort och gör stora investeringar där. Något som gör afrikanerna beroende av en diktatur och ger kineserna tillgång till flera råvaror livsviktiga för den moderna världen.

Detta samtidigt som väst, förutom den olja som köps från bland annat arabiska diktaturer,  till stor del är beroende av gas och olja från Ryssland för sin energiförsörjning.

Med andra ord så talar en hel del för att Ryssland och Kina, två icke-demokratiska länder, kommer att dominera en stor del av världens viktigaste råvaror i framtiden.

Det är heller ingen vild gissning att Iran kommer att bli en medspelare till Ryssland och Kina i framtiden. Varken den regimen eller andra islamistiska grupperingar lär sörja om kaos utbryter i vad de betraktar som den ”depraverade” och ”islamofoba” västvärlden.

Allt detta råkar dessutom ske just när pandemihysterin började avta och folk trodde att de kunde börja slappna av. Efter att i åratal skrämts upp av klimathysteriker och därefter pandemihysteriker kommer människors nervsystem nu stressas upp av ett idiotiskt krig.

Rädsla är ett mycket viktigt verktyg för despoter och maktgalningar. När människor är riktigt uppskrämda tänker de sällan rationellt och är oftast lätta att manipulera.

Något som passar bra för maktgalna ledare med förakt för vanligt folk som de bara ser som utbytbara brickor i ett globalt spel.

Michael Delavante, Vad alla bör veta om Rysslands krig i Ukraina

Källor:

(1) ”China, Russia Sign Good-Neighborly Friendship, Cooperation Treaty” , People’s Daily, 17 July, 2001, Se även: Disha Experts, INDIA Handbook 2018 for Competitive Exams – Schemes, Yojanas, Policies, Bill & Acts, Amendments, Judgements, Summits, Organisations, Tribunals, Committees,  Disha Publication; 1st edition, 26 Sept. 2017

(2) China, Russia Sign Good-Neighborly Friendship, Cooperation Treaty” , People’s Daily, 17 July, 2001

(3) Putin, sovjethistorien och tacksamhetsskulden,Klas-Göran Karlsson,  fof.se, 2013-03-30

(4) ‘Skripal case is a carefully-constructed drama’ – John Pilger, RT , 18 mars 2018.
Questioning the Conventional Wisdom of Russian Spy’s Poisoning, Cosortium News, March 30, 2018. Ex-mayor of London Ken Livingstone comments on UK-Russia scandal over Skripal case, RT , 14 mars 2018. Corbyn Calls for Evidence in Escalating Poison Row, The Real News, 15 mars 2018.

(5) Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, IVA-projektet Framtidens goda stad, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2017

(6) EU-kommissionens lista över kritiska råvaror 2020, SGU, EU-kommissionen, https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/samhallets-behov-av-metaller/lista-over-kritiska-ravaror-2020/

 (7) Därför pratar alla om halvledare, www.tn.se, 27 sep 2021

 

 

 

 

7 KOMMENTARER

 1. Herregud – att inte på ETT ENDA PLAN erkänna att globalistiska krafter i flera år
  provocerat Ryssland till detta angrepp på Ukraina gör det här till DEN SÄMSTA
  ARTIKELN NEWSVOICE HAR HAFT I ALLA FALL DET HÄR ÅRET. Artikeln saknar helt
  nyanser och hade den här varit en papperstidning så hade jag rivit bort artikeln
  från tidningen och slängt den, Artikeln är helt och hållet RYSSFIENTLIG helt utan¨
  nyanser. Släng den i papperskorgen – den är värdelös. !

 2. Jag är skeptisk till denna utförliga men konventionella analys.

  Av någon anledning glöms det titt som tätt bort att kabalen spelar alla sidor, vilket naturligtvis inkluderar Nato, USA, EU, Ryssland och Kina. Sannolikt kommer denna Ukrainakonflikt att bli en fasansfull blodsteater som syftar till att bryta ned både Nato och Ryssland i ett utnötningskrig (nej, nej, nej, det kommer inte att bli något globalt kärnvapenkrig) där den slutlige segraren är tänkt att bli kabalens och hela planetens framtidsland: de kommunistisk-kapitalistiska Kina (KKK).

 3. Ukraina är ett offer för anglosaxiska imperiet/ Natos kamp för total dominans.
  Ryssland är för ömsesidighet.
  Skulden faller därför helt på väst.
  Ryssland är trovärdiga när dom anser att nästa steg vore att väst hade kniven mot Rysslands strupe med några minuters missilavstånd till Moskva.
  Hittills verkar det som om Ryssland har strävat efter att hålla nere förluster i civila liv.
  Mycket talar till Rysslands förmån. Väst däremot kan förmodas fortsätta gillra falsk flagg scenarier som medierna kommer att påstå är ryska övergrepp.
  Som en viktig del av psykologiskt försvar bör vi vara skeptiska mot allt som västmedierna påstår.

 4. nu när rädsla provoceras fram, tänk då att rädsla endast är en laddning mycket lik en kondensator- laddning. Kan laddas ur på sekunder med en rätt motpol.
  Rädsla kontra beundran är supereffektiv. Man betraktar en rädslohändelse växelvis med en verklig eller ”drömd” beundran. Tills ingen laddning i finns någondera polen.

 5. Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet:

  ”Kina behöver Ryssland som strategisk junior stödpartner i sin globala rivalitet med USA, men samtidigt behöver man de viktiga ekonomiska relationerna med västvärlden.Därför fortsätter man å ena sidan att stödja Ryssland politiskt, ekonomiskt, och delvis militärt och materiellt, för att undvika det för Kina katastrofala scenariot att Ryssland förlorar kriget och Putins regim faller, samtidigt som man å andra sidan manar till dialog och fred och försöker lura västvärlden att tro att Kina är neutralt och kan vara en konstruktiv och fredlig aktör”.

  https://www.expressen.se/nyheter/expert-katastrof-for–kina-om-putin-faller-/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här