I Sveriges Radios program ”Kropp och själ – Fast i konspirationen” diskuteras vem som är konspirationsteoretiker. Programmet tar mer eller mindre utgångspunkt i att konspirationer inte finns och att tro på konspirationer kan förklaras med en ”vetenskaplig modell”.

Att konspirationer existerar är ett faktum så vad är det som händer? Vi kan dela in synen på konspirationer i tre perspektiv på en flytande skala.

Först har vi de som okritiskt tror på konspirationer. Delvis baserad på fakta men drar lätt iväg i tankar och idéer utan belägg som de sedan sprider vidare utan logisk analys. Lite som att slänga skit i en fläkt. Allt sprids.

Den andra gruppen är realister och erkänner konspirationer som en del av verkligheten men tar fast på fakta och annan relevant information. Man använder flera källor men är öppen för information utanför mainstream då de allt som oftast sviker sitt demokratiska uppdrag som förmedlare av relevant information. En realist beaktar även oklarheter som en viktig parameter.

”Den som inte känner sanningen är bara en dumbom. Den som känner den och kallar den för en lögn är en förbrytare.”
—Bertolt Brecht

Sist har vi konspirationsförnekare. De tror inte på konspirationer eller åtminstone inte på sådant som de saknar referenspunkter kring. De tar fasta på det som sägs officiellt och i mainstream media även om det saknas fakta och referenser som ger stöd för det som hävdas. Inte sällan ignoreras vetenskaplig fakta som inte passar in i deras förutfattade bild av världen. Likaså oklarheter. De gör sällan egna granskningar. I denna grupp är sannolikt den kognitiv dissonansen som störst.

Konspirationsförnekare lever lite i sin egen bubbla. Övertron på mainstream media är stark och kan nog förklaras med rädsla och ett behov av en fast punkt för deras självkänsla och identitet. Deras morgontidning är som ett mentalt ankare. Ta bort den och världen rasar samman.

Konspirationsförnekare försöker ofta låta som realister. De hävdar att konspirationsteoretiker undviker fakta när det är precis tvärtom och vill sällan gå in i sakfrågor.

palbergstrom.com