1900-talet präglades som bekant av extremt stora och snabba sociala förändringar, bland annat som följd av de två världskrigen, avkoloniseringen, revolutionerna och statskupperna, urbaniseringen, de sociala experimenten och den exponentiella tekniska utvecklingen som började ta fart under 1960-talet och beskrivas i samtida böcker och filmer.

1970 kom boken Future Shock, av sociologen, affärsmannen och futuristen Alvin Toffler. Han beskrev övergången från jordbrukssamhälle till industriellt och sedan till postindustriellt samhälle (“informations-eran”) med ett tempo som bara fortsätter accelerera, där konsumtionsvaror allt mer blir engångsartiklar eller snabbt föråldrade och där både arbetare, yrken, hem, relationer, kroppsdelar och till och med nationaliteter blir mer tillfälliga och utbytbara.

Av: Inger Glimmero Nordangård

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org, Framtidschock 1970