I de svenska hushållen är den högsta tillåtna fluoridhalten i dricksvatten 1,5 mg/l. Detta på grund av att det är vida känt att fluor är ett starkt cellgift och kan ge bestående skador på både tänder och skelett. På senare år har det även framkommit att just fluorid kan kopplas samman med en mängd andra åkommor så som autoimmuna sjukdomar och neurologiska skador – och dessutom kan vara cancerframkallande och skapa förkalkning i tallkottkörteln.

Därför är många experter och forskare överens om att intaget av fluor bör minskas i allra största mån.

I Sverige rekommenderar tandläkare att både barn och vuxna ska borsta tänderna med fluortandkräm för att undvika karies – alltså hål i tänderna. Svenska Tandläkarförbundet menar att fluorid, som är den kemiska och oorganiska formen av fluor, inte är skadlig för människokroppen, utan endast grundämnet fluorgas som är giftig i sin fria form.

Trots att forskare menar att studier kan påvisa att hygienprodukter som exempelvis tandkräm innehåller ofarliga fluoridföreningar, indikerar minst lika många andra resultat att fluorid i för stora mängder har en negativ inverkan på människors allmänna hälsa – speciellt barns utveckling.

Numera finns det dock ett giftfritt och ofarligt alternativ till fluor, som dessutom påvisats ha minst lika bra effekt på tändernas emalj och förhindrandet av karies, nämligen tandkräm med hydroxyapatit. Mer om det längre ner – men först, en kort bakgrundsbild.

Historia

Under mitten av 1900-talet fanns det ett stort problem gällande avfall från aluminiumproduktion, då fluorid var en av slaggresterna – och alldeles för giftig för att släppas ut i naturen. Fluorsyra, som är en kemisk förening som innehåller fluorid, används som en elektrolyt i processen för att producera aluminium.

Under samma period upptäckte man även en ökad försämrad tandhälsa hos befolkningen och fann samtidigt att fluorid i viss mån kunde motverka karies i tänderna.

Vad bidrog då till försämrad tandhälsa hos befolkningen och därmed efterfrågan på starkare kemiskt framställda munvårdsprodukter? Jo, priset för socker sjönk nämligen rejält efter Andra Världskriget och sockret, som varit en lyxvara, flödade plötsligt i vart och vartannat svenskt folkhem. Socker började konsumeras på daglig basis och försämrad munhälsa (och även andra åkommor och sjukdomar kopplade till just socker) var ett faktum.

Under själva krigstiden dokumenterades det dock att svenskarna hade färre hål i tänderna, vilket många ser som ett samband med att man under denna tid varken importerade eller konsumerade socker i större mängder – just på grund av att varan ransonerades under rådande krigssituation.

Därför började man på 1950-talet införa fluor i tandkräm.

Det finns även dokument som indikerar att tyskarna under Andra Världskriget använde fluor som ett nervgift; för att göra människor mer dämpade, fogliga och medgörliga i fångläger.

Fluorets negativa hälsoeffekter

En lista på de tio kemikalier som har störst negativ påverkan på hjärnans utveckling publicerades av Harvardforskaren Philippe Grandjean i medicinskriften Lancet Neurology, där fluor toppar listan tillsammans med arsenik, bly, kvicksilver, PCB:er och toluen.

Fluor har visat sig ha en mängd negativa hälsoeffekter. Forskare har bland annat funnit att fluor försämrar energi- och enzymproduktionen i kroppen, kan vara en av de största bidragande faktorerna till demens, och hämmar utvecklingen i barns hjärnor.

Fluor har även visat sig påverka sköldkörtelproduktionen negativt eftersom fluor, precis som klor, tar över platsen från jod i sköldkörtelhormonerna. Fluor är dessutom starkt oxidativt vilket bidrar till att det bryter ner och hämmar bildning av antikroppar, som i sin tur kan leda till autoimmuna reaktioner.

Omfattande forskning pekar på att fluor lagras i kroppen och därmed kan orsaka allt från allergier till benskörhet och neurologiska skador. Fluor försämrar immunförsvaret och ökar risken för autoimmuna sjukdomar. Dessutom är fluor cancerframkallande och bidrar även till förkalkning i tallkottkörteln – den körtel i kroppen som bland annat reglerar sömnen och är otroligt viktigt för helhetshälsan överlag. Tallkottkörteln är även kroppens starkaste antioxidant.

Vissa forskare menar att det endast är själva fluorgasen som är giftig. Fluorgas är nämligen det mest reaktiva och elektronegativa av alla grundämnen, och förekommer aldrig fritt i naturlig form utan är alltid vara kemiskt bunden till mineraler. Man menar att den kemiska bindningen, fluorid, inte är skadlig. Fluorid är det man finner i de flesta tandkrämer där fluor förekommer i oorganiska former så som natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), även aminfluorid eller tennfluorid. Anledningen till att många anser att fluorid är karieshämmande beror främst på att den är så pass giftig att den stör bakteriernas enzymsystem.

Däremot hävdar minst lika många forskare att den typen av fluorid som tillsätts i tandvårdsprodukter är minst lika skadlig som ämnet fluor.

Om tänderna utsätts för ett överdrivet användande av fluor kan det bland annat leda till kalciumbrist vilket i sin tur leder till att tänderna blir svaga och därmed inte kan stå emot kariesangrepp – och hål uppstår. Emaljfluoros är en allvarlig biverkning av för högt fluorintag, vilket man tydligt kan se i form av missfärgningar på tandens yta. Om emaljen blir fluorskadad kan den inte stå emot kariesangrepp och hål bildas lättare.

Det är därför man bland annat skriver varningstexter på fluortandkrämer till barn och påpekar att barn under sex år inte ska ha mer än en ärta på tandborsten samt övervakas av en vuxen under tandborstning. Många experter menar dessutom att barns tänder inte är tillräckligt motståndskraftiga för att exponeras för fluor överhuvudtaget och därför bör avstå från det helt.

Hälsosam munhälsa

Många experter inom ämnet anser att man inte behöver tillföra ytterligare fluor i exempelvis tandkräm och munskölj, eftersom fluor redan finns i vårt dricksvatten. Vi överexponeras nämligen för ett ämne som det fortfarande forskas på gällande just de negativa hälsoeffekterna ämnet kan ha.

Förekomsten av karies, alltså hål i tänderna, beror i de flesta fall på en mängd olika faktorer än huruvida du använder en fluorfri tandkräm eller ej. I de flesta fallen när det kommer till dålig munhälsa det en kombination av en obalanserad tarmflora, felaktiga pH-värden i kroppen, slarviga munhygiensrutiner och ohälsosam kosthållning i form av för högt sockerintag, småätande, kolsyrad dryck, snabbmat och helfabrikat.

Intag av socker och kolhydrater bidrar till att bakterier bildas i munnen, attackerar tandytan likt en syra och bryter ner tandens emalj. Detta är vad som leder till hål i tänderna. Trots att många forskare och tandläkare menar att fluor är den enda räddningen när det kommer till att stärka tandens yta, göra den mer motståndskraftig mot kariesangrepp och undvika hål i tänderna, så finns det en mängd andra saker du kan göra för att upprätthålla en god munhälsa och undvika karies på köpet, exempelvis:

  • Var noggrann med tandborstning både morgon och kväll.
  • Använd tandtråd.
  • Använd tungskrapa.
  • Använd munskölj.
  • Minska ditt sockerintag av godis, läsk, bakverk, m.m.
  • Minska ditt intag av vitt bröd, vitt ris, pasta, m.m.
  • Minska ditt intag av skräpmat, helfabrikat, processad mat, m.m.
  • Minska ditt småätande under dagen – varje måltid genererar ett syreangrepp på tänderna som bryter ner emaljen.

Effektivt och ofarligt alternativ till fluor

Numera finns det ett utomordentligt alternativ till just fluor om man vill vara på den säkra sidan när det kommer till att motverka karies och stärka tandens emalj genom sin tandkräm och tandborstning – nämligen hydroxyapatit. Hydroxyapatit är ett ämne som består av kalcium och fosfater: detsamma som tändernas emalj är uppbyggda av.

Flera studier bekräftar att hydroxyapatit förhindrar uppkomsten av kariesangrepp på tänderna och till och med får eventuella påbörjade hål i tänderna att läka! Man har även sett att tänderna blivit vitare vid användandet av tandkräm med hydroxyapatit (utan skadlig blekning) samt att ämnet lindrar ilningar i tänderna och minskar muntorrhet. Hydroxyapatit förhindrar dessutom bakterier att fästa på tandens yta, vilket minskar bildandet av plack.

Vissa hävdar att fluorid har en härdande effekt på tandens emalj och därför tillsätts i bland annat tandkräm. Dock är det på grund av att ämnet hydroxyapatit redan finns naturligt i tandens emalj, men när den utsätts för fluorid blir en av dess OH-grupp utbytt och det är då fluorapatit bildas – vilket vissa menar är bra.

Men med tandkräm som innehåller hydroxyapatit samspelar de likvärdiga ämnena med varandra och stärker tandens emalj på ett naturligt sätt: den blir stark inifrån och ut.

Tandkräm med hydroxyapatit

Hydroxyapatit är ett ämne som är en form av kalcium. Hydroxyapatit finns naturligt våra kroppar och utgör 70% av tandbenet och 97% av tandemaljen. Resten av emaljen består av vatten, kollagen och andra proteiner.

Eftersom hydroxyapatit existerar naturligt i våra tänder absorberas det av tänderna och fyller även ut eventuella emaljsprickor som orsakats av tidigare demineralisering. Hydroxyapatit binder även upp kariesbakterier så att de inte attackerar tänderna och bildar hål.

Tandkräm med hydroxyapatit remineraliserar emaljen inifrån och ut, når in till den innersta delen av redan befintliga hål och binder plack och andra skadliga bakterier i munnen – vilket hjälper till att främja munhälsan överlag och minska karies och hål i tänderna.

Hydroxyapatit är giftfri, ger inga biverkningar, fungerar antibakteriellt och förhindrar att skadliga bakterier fäster på emaljen och behåller de goda bakterierna i munnen. Ämnet är dessutom barnvänligt och kan användas av alla åldrar. Hydroxyapatit har även visats sig göra tänderna vitare utan att bleka dem på ett skadligt sätt.

”Fluor – lika giftigt som arsenik och kvicksilver”

 

Källor:

SVD: Forskare varnar för fluor till barn

https://www.svd.se/a/0222be92-18b3-37a8-97a7-9ced3a7a8c1a/forskare-varnar-for-fluor-till-barn

Karolinska Institutet – fluorid

https://ki.se/imm/fluorid

Kurera – Fluor: giftigt eller bra?
https://kurera.se/fluor-giftigt-eller-bra/

Tandhälsoförbundet – Istället för fluor i tandkräm
https://www.tf.nu/nyhet/istallet-for-fluor-i-tandkram/

Jan Sällström – Fluor inom tandvården är ett cellgift
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html

Zarah Öberg – medicin- och hälsojournalist

STF – Så kom sockret till Sverige

Så kom sockret till Sverige

Morotsliv – Fluor: rena rama giftet

Fluor – rena rama giftet

Morotsliv – Giftfria hydroxyapatit ersätter fluor i tandkräm

Giftfria hydroxyapatit ersätter fluor i tandkräm

Food Pharmacy – Tandkräm utan fluor
https://foodpharmacy.se/2015/07/dagens-outfit-tandkram-utan-fluor/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här