Knäppa youtube-klipp på ”UFOn” och prat om judiska konspirationer användes som ett uppenbart försök till att svartmåla det snabbt växande sanningsrörelsen i världen. Vaken.se har inget med detta att göra utan delger viktig information om korruption och organiserad brottslighet med fokus på att det är vi som bär ansvaret och inte någon enskild grupp.

Det har länge varit klart, att svensk massmedia inte vågar bemöta frågorna som den alternativa median i Sverige lyfter fram, istället väljer man att smutskasta, ljuga, och felrepresentera. Teorier om UFOn, onda judar, månlandningen, och liknande förs gång efter gång fram i ljuset för att få slippa att bemöta maktpolitiken och korruptionen som sidor som Vaken.se avslöjat i många år med ett mycket stort stöd från samhället, bland annat av välkända ekonomer, journalister, akademiker och professorer, före detta officerare i militären, domare och en rad andra människor världen runt.

 

Exempel på information som massmedia ständigt undviker, inte vågar diskutera, och ignorerar

Det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten:

I denna artikeln går vi igenom hur den härskande klassen förstör den nationella suveräniteten och vill införa en global tyrannisk oligarki. Demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa blir gång efter gång störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet. Rebeller från knarknätverk och hemliga operationer, används för att destabilisera demokratier och självständiga stater i tredje världen, och för att hjälpa droghandeln av ämbetsmän, politiker och världens rika globalister. IMF, BIS och VB är finansiella vapen av USA:s nationella makt, som används för att sätta länder som inte spelar med i globaliseringens tyranni i schack, allt enligt officiella utrikes- försvars- och säkerhetsmanualer.

USA: En ledande terroriststat:

Denna artikel avslöjar den amerikanska imperialismens rötter i de ekonomiska, politiska och strategiska behoven hos den dominerande sektorn i den amerikanska härskande klassen, med Council on Foreign Relations, CFR, i spetsen. Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

Al-Qaida: CIAs verktyg i upproren från Libyen till Jemen:

Washington DC, 3 april – Efter två veckor av imperialistiska attacker, blir Libyen stormat av al-Qaida terrorister, inbördeskrig, Natos flyganfall, kryssningsmissiler, Predator-drönare, och C-130 attackhelikoptrar – allt möjliggörs av de CIA-stödda al Qaida-rebellerna från Cyrenaika. Amerikanska, brittiska, franska och holländska kommandosoldater har tagit ledningen för rebellerna, och beväpnar dem med moderna vapen i uppenbar strid mot vapenembargot som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1973. Al-Qaida stjäl också tunga vapen på egen hand, som presidenten i Tchad har rapporterat. Den sjungande morgondagens enfaldiga amerikansk-brittiska färgrevolutionsretorik har upplösts, och avslöjar verklighetens brutala, cyniska, imperialistiska drift att tillintetgöra den moderna nationalstaten.

Sveriges nya grundlag ett hån mot demokratin:

EU är Bilderberggruppens projekt, som syftar till att genomföra en världsdiktatur genom gradvisa steg och fördrag, så att inte folk ska inse vad som sker förrän det är för sent. Bilderberggruppens bästa allierade är de sovande, lättmanipulerade och icke-tänkande massorna. Bilderbergs största oro är ”ett globalt politiskt uppvaknande”, att de sovande massorna ska vakna upp och genomskåda Bilderbergs agenda som syftar till att störta demokratin i världen och upprätta en världsdiktatur.

Media tysta när eliten förbereder ”global valuta” och ”ny världsordning” med George Soros i USA:

Allmänheten äger inte