Knäppa youtube-klipp på ”UFOn” och prat om judiska konspirationer användes som ett uppenbart försök till att svartmåla det snabbt växande sanningsrörelsen i världen. Vaken.se har inget med detta att göra utan delger viktig information om korruption och organiserad brottslighet med fokus på att det är vi som bär ansvaret och inte någon enskild grupp.

Det har länge varit klart, att svensk massmedia inte vågar bemöta frågorna som den alternativa median i Sverige lyfter fram, istället väljer man att smutskasta, ljuga, och felrepresentera. Teorier om UFOn, onda judar, månlandningen, och liknande förs gång efter gång fram i ljuset för att få slippa att bemöta maktpolitiken och korruptionen som sidor som Vaken.se avslöjat i många år med ett mycket stort stöd från samhället, bland annat av välkända ekonomer, journalister, akademiker och professorer, före detta officerare i militären, domare och en rad andra människor världen runt.

 

Exempel på information som massmedia ständigt undviker, inte vågar diskutera, och ignorerar

Det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten:

I denna artikeln går vi igenom hur den härskande klassen förstör den nationella suveräniteten och vill införa en global tyrannisk oligarki. Demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa blir gång efter gång störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet. Rebeller från knarknätverk och hemliga operationer, används för att destabilisera demokratier och självständiga stater i tredje världen, och för att hjälpa droghandeln av ämbetsmän, politiker och världens rika globalister. IMF, BIS och VB är finansiella vapen av USA:s nationella makt, som används för att sätta länder som inte spelar med i globaliseringens tyranni i schack, allt enligt officiella utrikes- försvars- och säkerhetsmanualer.

USA: En ledande terroriststat:

Denna artikel avslöjar den amerikanska imperialismens rötter i de ekonomiska, politiska och strategiska behoven hos den dominerande sektorn i den amerikanska härskande klassen, med Council on Foreign Relations, CFR, i spetsen. Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

Al-Qaida: CIAs verktyg i upproren från Libyen till Jemen:

Washington DC, 3 april – Efter två veckor av imperialistiska attacker, blir Libyen stormat av al-Qaida terrorister, inbördeskrig, Natos flyganfall, kryssningsmissiler, Predator-drönare, och C-130 attackhelikoptrar – allt möjliggörs av de CIA-stödda al Qaida-rebellerna från Cyrenaika. Amerikanska, brittiska, franska och holländska kommandosoldater har tagit ledningen för rebellerna, och beväpnar dem med moderna vapen i uppenbar strid mot vapenembargot som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1973. Al-Qaida stjäl också tunga vapen på egen hand, som presidenten i Tchad har rapporterat. Den sjungande morgondagens enfaldiga amerikansk-brittiska färgrevolutionsretorik har upplösts, och avslöjar verklighetens brutala, cyniska, imperialistiska drift att tillintetgöra den moderna nationalstaten.

Sveriges nya grundlag ett hån mot demokratin:

EU är Bilderberggruppens projekt, som syftar till att genomföra en världsdiktatur genom gradvisa steg och fördrag, så att inte folk ska inse vad som sker förrän det är för sent. Bilderberggruppens bästa allierade är de sovande, lättmanipulerade och icke-tänkande massorna. Bilderbergs största oro är ”ett globalt politiskt uppvaknande”, att de sovande massorna ska vakna upp och genomskåda Bilderbergs agenda som syftar till att störta demokratin i världen och upprätta en världsdiktatur.

Media tysta när eliten förbereder ”global valuta” och ”ny världsordning” med George Soros i USA:

Allmänheten äger inte tillträde till jättekonferensen INET, som just nu går av stapeln i USA. Under närmast total mediatystnad träffas ledande vänsterprofiler, finanssocialister och globalister för att förbereda en ”ny världsordning” och ”global valuta” under ledning av den kontroversielle vänstermiljardären George Soros.

Eko-diktatur eller demokrati?:

David Shearman är emeritus professor i medicin vid universitetet i Adelaide och även gästforskare vid Institutet för naturgeografi och miljövetenskap och lag. Shearman var också en av bedömarna för (IPCC) ”Intergovernmental Panel on Climate Changes” tredje och fjärde utvärderingsrapport och alltså en hängiven anhängare av tanken att människan är ansvarig för den globala uppvärmningen.

I boken ”Green or Gone” från 1997 beskrev David Shearman mänskligheten som en ”elakartad eko-tumör”. I nya boken ”The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy” hävdar han att auktoritärt styre är det naturliga för mänskligheten. För att rädda planeten från klimatförändringarna bör man skapa ett ledarskap av ekologiska elitkrigare, menar David Shearman.

Finansieringen av klimatforskningen:

Denna studie behandlar vilka ledande aktörer som varit inblandade i att forma den nuvarande klimatdiskursen, vilka målsättningar dessa haft och hur frågan kom att tas upp och integreras inom det europeiska samarbetet. Att studiet av människans påverkan på klimatet utvecklades som ett framträdande forskningsområde kan till stort krediteras de anslag som kom från amerikanska militära forskningsfinansiärer som Office for Naval Research samt den forskning om kärnvapensprängningar som den amerikanska militären och Atomic Energy Commission utförde under 1950-talet.

Hur oligarkerna blåser massorna – Del 1:

Man kan omöjligen förstå varför världen ser ut som den gör om man inte har satt sig in i hur det finansiella systemet fungerar. Ursprunget till dagens bankväsende inleddes när välbärgat folk under medeltiden började förvara guld & silver i guldsmedernas valv. Guldsmederna skrev ut kvitton och ägarna betalade sen sina skulder genom att ta ut delar av de insatta tillgångarna. Eftersom det var så opraktiskt att flytta omkring metallerna utvecklades ett system som innebar att det bara var på papperet de bytte ägare när man handlade eller betalade skulder. Metallerna låg alltså kvar i valven och de kvitton som skrevs ut blev sedan allmänt vedertagna som pengar. Så föddes det moderna bankväsendet.

Finansiärerna bakom vaccinering, populationskontroll och statsterrorism:

I denna långa artikel går vi igenom hur samma globalistfamiljer och organisationer ligger bakom finansieringen av de dåligt testade och giftiga vaccinerna, populationskontroll och steriliseringsprogram som har steriliserat miljontals människor världen runt. Hur CIA och IMF har stött kupper mot demokratiska regeringar, samt sponsrat statsterrorism som har resulterat i miljontals döda civila.

Männen bakom Hitler:

”Det kom som en chock att upptäcka att flera av USA:s största företagare var i maskopi med nazisterna både före och efter Pearl Harbour inklusive I.G Farben den kolossala industri som skapade Auschwitz. Dessa ledare sammanlänkades av en organisation som jag kallar Brödraskapet.”

Orden står att läsa i Professor Charles Highams avslöjande bok ”Trading with the enemy – The Nazi American Moneyplot” som byggde på dokument ur US National Archives och bevisade hur eliten i väst, finansierade och stöttade Hitlers regim.

Antony Sutton – en sann hjälte:

Antony Cyril Sutton föddes i London den 14 februari 1925. Efter studier i huvudstaden tog han en Doctor of Science-examen vid universitetet i Southampton och studerade sen vid Göttingens universitet i Tyskland innan han i början av 60-talet kom till USA där han från och med 1968 verkade vid Stanford University i Kalifornien och blev forskare vid Hooverinstitutet där han fick tillgång till de nationella arkiven. Vad han fann chockade honom och föreföll först fullkomligt obegripligt, men dokumenten talade sitt tydliga språk och gick inte att misstolka. Dokumenten visade att USA och Storbritannien tillsammans med bankirer och affärsmän från andra länder i väst, finansierade och hjälpte kommunisterna i Ryssland och nazisterna i Tyskland.

Eliten bakom den Ryska Revolutionen:

Dr Cleon Skousen, politisk kommentator och före detta F.B.I anställd berättar i sin bok ”The Naked Capitalist” hur storbankirerna i världen låg bakom såväl kommunismen som fascismen.

Informationen som program som Agenda ständigt undviker

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här