Alla nyfödda barn i Sverige får en k-vitaminspruta strax efter födseln, om inte föräldrarna är pålästa och själva väljer att avstå.

Denna vedertagna profylax togs fram för att rädda upp till 10 barn per 100 000 som på 1960-talet drabbades av en blödarsjuka kallad MHN ( Morbus Hemorrhagicum. Neonatorum). Denna blödarsjuka är direkt livshotande för nyfödda, då dessa saknar full koagulationsförmåga, en förmåga som kan regleras med tillskott av K-vitamin.

Risken att drabbas är alltså mycket liten, 0,01 %, men trots det har socialstyrelsen beslutat att ge alla nyfödda barn K-vitamin, för att vara på den säkra sidan.

Frågan är om man har övervägt nyttan med riskerna och om det inte finns en viktig funktion med att nyfödda långsamt i naturlig takt bildar sitt eget K-vitamin, som man genom det kraftiga tillskottet saboterar?

Det finns undersökningar som visar att K-vitaminsprutan kan ge upphov till cancer, något som dock WHO avvisar. Kritiker menar även att det aldrig är en ofarlig handling, att injicera läkemedel i ett sårbart nyfött barn.

Dr. Suzanne Humphries, specialistläkare från USA, fick en fråga om K-vitamin under en föreläsning om vacciner i Ängelholm i september 2014. Delar av hennes svar löd:

”There is a reason, why newborns don’t have a full koagulation.. nature didn’t make ”mistakes” like this.”

VIDEO:

Läs mer:

K-vitaminspruta efter förlossningen:
http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=1018&print=1

Skadliga rutiner leder till ökad barncancer:
http://www.fria.nu/artikel/97330

Landstinget i Östergötland, information:
http://www2.lio.se/pages/59954/K-vitaminprofylax%20till%20nyf%C3%B6dda.pdf

Amerikansk sida om K-viamin:
http://evidencebasedbirth.com/evidence-for-the-vitamin-k-shot-in-newborns/

Studie visar koppling mellan K-vitamin och cancer:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1883000/

Originaltext: 2op.se